Znanstvena konferencija na Brijunima

 

 

LASERSKA KONTROLA PRIMJENJENA NA MOLEKULE
 
Konferencija pod nazivom "Laser Pulse Shaping and Coherent Control of Molecules" upravo se održava na Brijunima. Ova konferencija, u organizaciji naših fizi?ara s Instituta za fiziku Sveu?ilišta u Zagrebu, pod vodstvom dr. Gorana Pichlera, bavi se "najvru?ijim" temama na polju laserske kontrole primijenjene na molekule. To ima veliku primjenu u suvremenoj fizici, kemiji, molekularnoj biologiji, biofizici te znanosti o materijalima. Na konferenciji ?e biti predstavljena najnovija dostignu?a na tom polju.Prisustvo vode?ih svjetskih znanstvenika, kao i velik broj sudionika, obe?ava veliki uspjeh. Ovdje bih naglasio da konferenciji prisustvuje i Regionalov suradnik, dr. Goran Zgrabli? koji trenutno radi u Talijanskom institutu Elettra upravo na polju laserske fizike.(N.B.)