Župan Miletić proglasio prirodnu nepogodu za područje Općine Kršan

Župan Miletić proglasio prirodnu nepogodu za područje Općine Kršan-130579

ZBOG DUGOTRAJNE SUŠE U POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA JE PROCIJENJENA ŠTETA NA 5.162.169,84 KUNA        
Istarski župan Boris Miletić danas je proglasio prirodnu nepogodu za područje Općine Kršan koja je uzrokovana dugotrajnom sušom

Područje Općine Kršan pogodila je velika suša koja je uzrokovala velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama i indirektne štete koje proizlaze iz utrošenog vremena obrade i pripreme zemljišta za sjetvu, utrošenog goriva, zasijanog pa ponovno zasijanog sjemena koje nije niklo i gnojiva.

Na navedenim kulturama štete se kreću od 50% do 85`)/0 te je Općinsko povjerenstvo utvrdilo da prema prvoj procjeni iznose 5.162.169,84 kuna, koja je veća od 20')/0 vrijednosti izvornih prihoda Općine Kršan koji su za prethodnu godinu iznosili 17.604.049,49 kuna.

Analizirajući naprijed navedeno, župan Istarske županije utvrdio je da su ispunjeni Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, kojim je utvrdeno da se prirodna nepogoda može proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izravnih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prihod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog
trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%, te je stoga donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje Općine Kršan i obvezao Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da provede sve radnje po utvrđenoj zakonskoj proceduri.

(h.r.)