Završio PUF

"CIRKUS ISTORIJA" ZA KRAJ Završio je i ovaj, 13. Me?unarodni kazališni festival PUF, koji je, kao i dosadašnjih godina, približio i predstavio Puljanima i gostima teatar na jedan nekonvencionalniji i avangardniji na?in, traže?i svoju publiku na ulicama i trgovima, prostorima koji u svojoj svakodnevici imaju sasvim druga?iju namjenu. Poseban kazlišni izri?aj, uglavnom neverbalan, baziran na pokretu, gesti i vizualnoj estetici, na granici akrobacije, groteske...cirkusa, i ove godine je obilježio PUF. Sino?nja, peta i posljednja festivalska ve?er, zapo?ela je avngardnom poslasticom koju su na daske INK Puljanima izveli glumci Jugoslavenskog dramskog kazališta iz Beograda u svojoj predstavi "Cirkus istorija" po ideji i u režiji Sonje Vuki?evi?. Utemeljena na frgmentima Shakespeareovih tragedija, kombiniraju?i cirkusko i gluma?ko umije?e, Beogra?ani su nam raskrinkali vlast i tiraniju, tuma?e?i svaki uspon na vlast i rušenje tiranije - stvaranjem nove tiranije! I tu se zatvara krug. Kvalitetu i umije?e ansambla, prepoznali su brojni posjetitelji koji su ih na kraju ovacijama i nagradili. U Rojcu je održana i posljednja predstava ovogodišnjeg PUF-a, zajedni?ki performans Puljanina Pina Ivan?i?a i zagreba?kog glumca Vilija Matule koji su nazvali "Malj-evi?", nakon kojega su u prostorijama Kazališta Dr.Inat, održani razgovori o predstavama i podijeljene nagrade "Kazališnog neba PUF-a". (N. L.)