Vitez željeznog srca – Kazalište sjena skaska

PREDSTAVA U PARKU GRADA GRAZA – 5. FUČ
Jučer se je u okviru 5. FUČ – a, Festivala uličnih čarobnjaka u Parku Grada Graza održalo nekoliko predstava za djecu. Među njima i Vitez željeznog srca koju je izvodilo Kazalište sjena skaska, a kao i tokom dana na radionicama, tako je i navečer u Parku Grada Graza boravilo mnoštvo djece s osmjehom na licu. U sklopu Fučkalice, Park Grada Graza je ove godine uređen u recikliranom stilu, od ukrasa koje su izradila sama djeca. (REX, foto: Basso)