Ve?er u znaku Paulette

"PORTRET UMJETNIKA KAO TRANZICIJSKOG PSA"

Likovna scena Pule je sino? bila u znaku Roberta Paulette. U Multimedijalnom centru Luka predstavljena je monografija ovoga priznatog slikara koja je, nakon tri godine nastajanja, ugledala svjetlo dana u izdanju HDLU-a i MEDIT-a iz Pule, u kojoj je na 168 strana predstavljen dosadašnji rad Roberta Paulette. Popratni tekst monografije potpisuje Mladen Lu?i?, a oblikovanje Predrag Spasojevi?. Nakon prezentacije monografije, publika se preselila u Galeriju Cvajner, gdje je otvorena i izložba fotografija pod nazivom "Portret umjetnika kao tranzicijskog psa" koja je nastala kao zajedni?ki projekt Roberta Paulette i pulskog umjetni?kog fotografa ?anija Celije. Izložba na 13 fotografija velikog formata, na kojima se Puletta vidi u svakodnevnim situacijama iz svoga okruženja, a koje nisu tipi?ne za njega. Tako ga vidimo i kao golfera, novope?enog bogataša, u društvu politi?ara (Ivan Jakov?i?), meditaciji, molitvi.... Izložbu je predstavila Gorka Ostoji? Cvajner, a o radu dvojice autora govorili su Mladen Lu?i? i Branka Ben?i?, autori tekstova popratnog kataloga. (N. L.)