V. godišnji koncert Istarskog pododbora HDGU-a

POSJETITELJE ?EKUJE BOGAT I ZANIMLJIV PROGRAM
U ponedjeljak, 30.  lipnja 2008. u crkvi Sv. Franje u Puli s po?etkom u 20,30 sati održat ?e se  V. godišnji koncert Istarskog pododbora HDGU-a. Pokrovitelji su Grad Pula i TZ Grada Pule. Ulaz na koncert je slobodan a, na koncertu ?e nastupit ?lanovi Pododbora sa slijede?im programom:
1. A. Dvo?ak: SLAVENSKI PLESOVI za klavir ?etveroru?no  op. 72 u e-molu i op. 46 u g-molu  Duo Nesactivm - Aleksandra Santin Golojka & Jadranka Celi?, klavir ?etveroru?no
2. R. Muczynski: DUETI ZA FLAUTE, op. 34 Andante sostenuto – Allegro risoluto – Andante molto – Allegro   Samanta Stell & Nataša Dragun, flaute
3. L. Mjeda ?uperjani: PRELUDIO   Tatiana Šverko Fioranti, klavir
4. A. De Angelis: SKY'S FLOWERS za flautu i klavir Tatjana Mesar, flauta Vesna Ivanovi? Ocvirk, klavir
5. D. Peja?evi?: LJILJAN, op. 19, br. 7  KRIZANTEMA, op. 19, br. 8 Elda Krajcar Percan, klavir
6.G. Stout: DVIJE MEKSI?KE SKLADBE za marimbu solo Vedran Vojni?, marimba