Županijski novci za kulturu

TAMARI OBROVAC I ŽUPNOM UREDU VIŽINADA PO 100 TISU?A KUNA

Pula, 26.travnja - Danas su predstavnici Županije na ?elu sa županom Ivanom Jakov?i?em u Multimedijalnom centru Luka u Puli, uprili?ili sve?ano potpisivanje ugovora s korisnicima sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2007. godinu. "Ulaganje u vlastiti identitet, u vlastitu baštinu i tradiciju je ulaganje u budu?nost." naglasio je Jakov?i? prilikom potpisivanja ugovora za 11 projekata za koje je izdvojeno ukupno 850 tisu?a prora?unskih kuna. Tako jeTamara Obrovac za projekt umjetni?ke oranizacije Transhistria ensemble „Dijalekta istrijana“ dobila 100 tisu?a kuna, a jednako je dobio i Župni ured u Vižinadi za restauraciju fresaka crkve sv. Marije na Božjem polju.

Za 35. jubilaran susret zborova „Naš kanat je lip“ Pu?ko otvoreno ul?ilište Pore? dobilo je 45 tisu?a, a Op?ina Gra?iš?e 100 tisu?a kuna za obnovu zgrade takozvanog Špitala. Festival namijenjen civilnom sektoru „7 dana stvaranja“ pore?ke Udruge Mali veliki ?ovjek dobio je 50 tisu?a kuna, a za sanaciju krova crkve sv. Stjepana u Motovunu odre?eno je jednako toliko. Dvigradskom festivalu rane glazbe Županija je namijenila 75 tisu?a, a za nastavak sanacije Dvigradskog kaštela 100 tisu?a kuna. Za projekt reprinta filozofkog traktata Antonia Zare iz 1615. iz Pi?na, izdvojeno je 50 tisu?a, a za obnovu kvadratne kule savi?enstkog Kaštela Morosini-Grimani 100 tidu?a kuna. (N. L.)