Uo?i jubilarnog Festivala Pula dobiva novo kino!

KINO VALLI SE OTVARA 18. SRPNJA U 18 SATI
Pula ?e uo?i jubilarnoga, 55. festivala igranog filma, 18. srpnja u 18 sati, dobiti dugo o?ekivano adaptirano kino! Tim je povodom u Komunalnoj pala?i Grada Pule danas održana tiskovna konferencija na kojoj je gradona?elnik Boris Mileti? iskazao zadovoljstvo kulturnom ponudom Grada te dodao kako rijetki gradovi u državi toliko ulažu u kulturu. „Izuzetno sam zadovoljan što ?e Pula dobiti novo kino za mog mandata, posebice što je to uo?i 55. Festivala. Naime, malo se koji grad može podi?iti tako velikom obljetnicom“, kazao je. No, ono što je istaknuo kao veliku novinu, jest popularna cijena kino ulaznice od svega 10 kuna i to za u?enike, studente, osobe s invaliditetom te umirovljenike, dok ?e ostali mo?i u kino za 25 kuna. „Kako bi Pula opet vratila epitet „filmski grad“ za trajanja Festivala Grad je dopustio svim trgovinama i ugostiteljskim objektima da rade od 0 do 24 sata“, naglasio je gradona?elnik Mileti?.
Njegov zamjenik Fabrizio Radin rekao je kako je ure?enje kina veliki korak naprijed, no dodao je da sada valja svake godine gra?anima ponuditi kvalitetan sadržaj. „Tokom godina pulska se filmska publika pomalo osula, pa je sada treba pridobiti nazad“, zaklju?io je. Gradska pro?elnica za kulturu Klara Udovi?i? istaknula je kako je uloženo puno truda i entuzijazma u adaptiranje novoga kina te dodala kako je ponosna na popularne cijene ulaznica. „Vjerujem da ?e i Arena za trajanja Festivala biti dupkom puna“, dodala je. A filmski program novoga kina, koje nosi ime Valli po poznatoj glumici Alidi Valli rodom iz Pule, osmisliti ?e Tanja Mili?i?. „Kako ?e za trajanja Festivala u kinu biti pregršt programa, u kolovozu ?emo gra?anima ponuditi svega jednu projekciju dnevno“, rekla je i dodala da ?e istovremeno Puljani mo?i uživati u filmovima u ljetnom kinu na Kaštelu. „Nuditi ?emo doista raznolik filmski program, ali pravi kino program kre?e u rujnu. No, za trajanja Festivala igranog filma, projekcije u kinu Valli i na Kaštelu biti ?e besplatne“, istaknula je Mili?i?.
Glavni projektant kina Davor Matticchio pojasnio je kako funkcija pulskog kina dvojaka jer je ono i doma?in Festivala, a u novoure?enom prostoru biti ?e i izložbeni prostor. „Tu ?e se mo?i vidjeti slijed doga?anja prikazivanja filmova u Puli te fotografije osoba koje su upravo radi filma, odnosno Festivala, posje?ivale Pulu“, dodao je. „Cilj nam je da rad na kinu bude kontinuiran proces te da se ono na neki na?in, svake godine iznova otvori“, rekao je Matticchio na kraju. Ravnateljica Javne ustanove Pula film festival Zdenka Viškovi? Vuki? zadovoljno je zaklju?ila da ?e se, unato? brojnim skepticima, kino ipak otvoriti i dodala da u novim prostorijama fali još jedino platno. „Kino ve? ima filmsku ?aroliju, stoga pozivam sve one koji su izgubili naviku odlaska u kino da do?u i uživaju u zajedni?kom gledanju filmova“, rekla je Viškovi? Vuki?. Kino Valli otvara se dan prije po?etka 55. festivala igranog filma, 18. srpnja u 18 sati, uz gostovanje Tamare Obrovac dobitnice Zlatne Arene. (P.A.)