Udruga «Eko Kvarner»

PRIOP?ENJE O PRITISCIMA EK NA RH

Udruga „Eko Kvarner“ ve? duže vrijeme s velikom zabrinutoš?u prati sve u?estalije pritiske Evropske komisije na Republiku Hrvatsku. Pri tom prvenstveno mislimo na javnosti ve? dobro poznate zahtjeve EK za promjenom odluke Hrvatskog Sabora o primjeni ZERP-a na brodove EU-a, te na pismo koje je 19.prosinca prošle godine uputio g. Christian Danielsson, v.d. direktora Op?e uprave za proširenje Europske komisije. U tom pismu on upozorava na zainteresiranost investitora za iznalaženjem "brzog rješenja" za tvornicu kamene vune „Rockwool“ u Pi?nu, te iznosi mišljenje kako bi zaustavljanje jedne od najve?ih greenfield investicija moglo negativno utjecati na pravnu sigurnost investitora, ?emu se posebna važnost pridaje u pregovorima o pristupanju Hrvatske EU.
Udruzi „Eko Kvarner“ u potpunosti je jasna važnost uspješnog završetka pregovora o pristupanju RH EU, ali smatramo da je isto tako i u potpunosti neprihvatljiva sve u?estalija praksa da Evropska komisija i Vije?e Evrope inzistiraju na realizaciji po okoliš nedvojbeno vrlo opasnih projekata. Naime, eventualno prihva?anje obje nedavne intervencije dužnosnika EU-a imale bi za posljedicu nepovratno uništavanje ribljeg fonda u Jadranu zbog ve? sada prisutnog pretjeranog i neodrživog ulova talijanskih ribara (ZERP), te visokim stupnjem zaga?enja zraka i posljedi?nim pove?anim oboljenjima gra?ana u Istri i na Kvarneru („Rockwool“). Ovaj drugi slu?aj je posebno paradoksalan, jer su nedavno objavljena istraživanja upozorila da se zaga?enje zraka iz tvornice „Rockwool“ nedvojbeno širi i na podru?je Italije i Slovenije, emisijom kancerogenih ?estica.
Iako samu ucjenu o usporavanju pregovora kao udruga posve?ena prvenstveno zaštiti okoliša nemamo namjeru komentirati, moramo primijetiti da se ostvaruju ve? više puta iz dobro obavještenih krugova izneseni nagovještaji da RH ne?e u?i u EU prije 2013. g., kada ?e to ostvariti zajedno s Republikom Srbijom. Kako su nesumnjivo najave o usporavanju pregovora zbog problema u pravosu?u i korupcije realne i ozbiljne, smatramo da je stoga nepotrebno raditi ustupke u okolišu.
Zbog svega navedenog udruga „Eko Kvarner“ ponovo ?e aktivirati svoje kontakte u Evropskom parlamentu, jedinom tijelu EU u kojem se još može pokušati utjecati na prestanak pritiska na RH za realizaciju projekata s posljedi?nim nepovratnim uništenjem okoliša, pa i zdravlja i života gra?ana. Nažalost, zbog nedovoljne brojnosti frakcije Zelenih u EU parlamentu (42 zastupnika), ne?e se mo?i ostvariti željeni rezultat sve dok velike stranke (prvenstveno HDZ, SDP i HNS) ne kontaktiraju svoje mati?ne, znatno brojnije frakcije u EU parlamentu (pu?ani, socijaldemokrati i liberali). Bitno je još jednom napomenuti da je na stru?nom skupu u Splitu 17. i 18. prosinca prošle godine iznesena sva pravna, ekološka i gospodarska argumentacija za aktiviranje Isklju?ivog gospodarskog pojasa (kojeg je ZERP ina?ica), te se ista može upotrijebiti i u predstavljanju problematike EU parlamentu.
Dodatno, udruga „Eko Kvarner“ zatražila je razgovor s veleposlanikom Kraljevine Danske u Zagrebu Berno Kjeldsenom, koji si je, osim neprimjerenog pritiska na RH, izvršenog u razgovoru nedavno vo?enom u Ministarstvu zaštite okoliša, dopustio i iznošenje neistina po?etnom tvrdnjom da "nema konkretnog pisma na koje bi se referirao", što je pritisnut dokazima promijenio u tvrdnju da "misli da je bilo neko pismo, ali ga on nije pisao, niti vidio". ?ini nam se da veleposlanik Kraljevine Danske smatra da svoju zemlju zastupa u zemlji bez vlastitog suvereniteta koja ne štiti zdravlje i živote svojih gra?ana. Doduše, postupci Vlade RH u potpunosti potvr?uju takvo mišljenje njegove ekselencije

Za „Eko Kvarner“:
Vjeran Pirši?, predsjednik Savjeta