U sklopu stru?no-metodi?kog skupa matemati?ara,zanimjiva doga?anja

DEMONSTRACIJA TRODIMENZIONALNOG SKENERA I IZLOŽBA «ARENA JE ELIPSA»
U petak, 5.10.2007. na Dan u?itelja u toku Petog stru?no-metodi?kog skupa matemati?ara u Hotelu Histria u Puli ?e za gra?anstvo biti održana dva doga?aja: 1. od 9 do 19 sati: Izložba "Arena je elipsa" Geoservisa iz Pule i profesora Šime Sulji?a iz Pazina, u jutarnjim satima ?e biti demonstracija trodimenzionalnog skenera. 2. U 17 i 30 ?e profesor Nenad Kuzmanovi? iz Pule odrzati predavanje: "Matemati?ki pojmovi u basnama, bajkama i legendama"

Za oba doga?aja je ulaz besplatan. (IP)