U pulskom MMC Luka

MONOGRAFIJA BOJANA ŠUMONJE

U ponedjeljak, 23. travnja u 20 sati, u galeriji MMC Luka u Puli, održati ?e se predstavljanje monografije Bojana Šumonje, priznatog likovnog umjetnika iz Pule. Monografiju, koja na dvjestotinjak stranica sa preko 150 fotografija, donosi presjek dosdašnjeg, preko 20 godina dugog, umjetni?kog djelovanja Bojana Šumonje, predstaviti ?e autor teksta, profesor Igor Zidi?, a biti ?e postavljena i manja izložba recentnih radova iz razli?itih perioda Šumonjinog likovnog stvaralaštva. Izdava? monografije je HDLU Istre, suizdava? je MEDIT Pula, a dizajn potpisuje Sean Poropat.(N.L.)