Zbog sve ve?eg broja motornih barki i brodica, tijekom ljetne sezone, i pove?ane opasnosti za kupa?e, na inicijativu Kluba za podvodne aktivnosti "Medulin" iz Pomera, Op?ina Medulin postavila je tabele upozorenja na svim javnim plažama unutar..."/>

U Op?ini Medulin postavljene table upozorenja za neodgovorne gliseraše

INICIJATIVA KLUBA ZA PODVODNE AKTIVNOSTI "MEDULIN" IZ POMERA
Zbog sve ve?eg broja motornih barki i brodica, tijekom ljetne sezone, i pove?ane opasnosti za kupa?e, na inicijativu Kluba za podvodne aktivnosti "Medulin" iz Pomera, Op?ina Medulin postavila je tabele upozorenja na svim javnim plažama unutar op?ine, kojima se isti?e zabrana ulaska i sidrenje motornih barki i brodica u podru?ja javnih plaža, a koje su naj?eš?e i ozna?ene plutaju?im ogradama na moru, ali zbog nediscipline i nepoštivanja zakona svjedoci smo brojnih glisiranja tik do ograda i ulaska motorinim barkama u podru?je ozna?eno kao kupalište.
Postavljanjem obavjesnih tabela želi se još više ukazati na potrebu opreza svim "ljetnim kapetanima" koji svojim nepoštivanjem pomorskih pravila ugrožavaju sigurnost i živote kupa?a.
(IP)