U Kandlerovoj prona?ena amfora s crvenim natpisom “SEX”

ZAGOR?EVA PARKING "JAVNA" KU?A Na grlu anti?ke amfore koja je ovih dana prona?ena i iskopana na arheološkom nalazištu u Kandlerovoj crvenim slovima piše "SEX". Neobi?nu je amforu, s detaljima o dosadašnjim iskopavanjima, danas novinarima prezentirala voditeljica istraživanja dr. Alka Starac. Pretpostavlja se, kaže, da se tu radi o skra?enici imena osobe koja je bila u procesu transporta, komercijalizacije amfore. Vjeruje se da je pravo ime SEXTUS pa može još pretpostaviti da je to osoba koja ih je ukrcavala ili stavljala na brodove odnosno to su, napominje dr. Starac, radili robovi ili slobodnjaci. Tim bojama natpisi su ozna?avali i podatke o sadržaju amfore a ova amfora, kao i gotovo sve prona?ene amfore, proizvedene su za vino, a zanimljivo je da je autor prvo slovo "S "napisao zrcalno, odnosno naopako pa kaže da nije bio vi?an pisanju. U Kandlerovoj su arheolozi u dvije godine pronašli, registrirali i dokumentirali 2117 amfora koje potje?u iz tre?e ?etvrtine prvog stolje?as prije Krista. Amfore su brodovima dopremljene iz Italije a služile su kao gra?evinski materijal za liveliranje i dreniranje terena oko sakralnog komleksa koji je, kako se pretpostavlja, bio posve?en Herkulesu. To je mjesto u vrijeme osnivanja rimske kolonije bilo kultno mjesto, a Herkula su štovali jer je bio zaštitnik kolonija. Za one koji ne znaju na ovom mjestu general Vladimir Zagorec trebao je graditi parking ku?u. (T. B.)