U Areni izveden mjuzikl “Briljantin”

VRHUNSKA PREDSTAVA I OBILJE MLADIH TALENATA

Unato? nepredvidivom vremenu, te povremenom karatkom pljusku, u pulskom amfiteatru održan je mjuzikl "Grease" ("Briljantin") u izvedbi zagreba?kog kazališta 'Komedija'. Prilago?ena hrvatskom jeziku, uz ve?inu pjesama prevedenih na hrvatski jezik, izvedba kultnog mjuzikla oduševila je pulsku publiku, u kojoj se našao i pove?i broj stranih gostiju, kojima o?ito prijevod nije smetao. Zbog mogu?eg proloma oblaka, dio scenografije uklonjen je prije po?etka predstave, što nije nikako umanjilo njenu ljepotu. Publika je tako imala priliku uživati u dva sata plesa i pjesme, uz uvijek aktualnu tematiku 'pr(a)ve' ljubavi i seksualnog života mladih tinejdžera u vje?nom sukobu s normama ponašanja i o?ekivanjima starijih generacija.

Glumci su pokazali kako hrvatsko kazalište obiluje mladim talentima, vrhunskih gluma?kih i vokalnih sposobnosti. Iako Arena nije bila potpuno ispunjena, interes je o?ito bio velik. Zanimanje za ovu predstavu nisu pokazali samo pripadnici starije generacije, koji se još uvijek sje?aju originalne filmske adaptacije, ve? i mladi koji su prepoznali kultni status ovog klasika. Publika se zahvalila pljeskom, koji je moga trajati i dulje, no o?ito su ljudi bili ve? izmoreni podužim trajanjem izvedbe. Za kraj, zaklju?imo kako je 'Briljantin' vrhunski mjzikl koji je na jednom mjestu objedinio pripadnike dviju izrazito razli?itih generacija, ipak povezanih temama mladena?kog buntovništva i idealizirane ljubavi, izražene kroz univerzalni jezik plesa i pjesme. (D.H./R.U.)