U Varaždinu predstavljen međunarodni projekt SeeNet s partnerima iz Istre

ZAJEDNIČKI PROIZVOD KULTURNOG TURIZMA „VARAŽDIN-ISTRA“
Jučer se u gradskoj palači Grada Varaždina održalo medijsko predstavljanje međunarodnog projekta SeeNet sa partnerima iz Istre, Regije Veneto, Varaždina i talijanske udruge UCODEP. Istru su predstavljali gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, pročelnik za međunarodnu suradnju Istarske županije Oriano Otočan, načelnik Općine Brtonigla Dorijano Labinjan te pročelnica za gospodarstvo Grada Rovinja Martina Čekić Hek sa delegacijama.
U ime Grada Varaždina nazočne je pozdravio dogradonačelnik Slobodan Mikac i zaželio dobrodošlicu u grad Špancirfesta na zajedničko predstavljanje projekta koji se bazira na valorizaciji kulturnog turizma.
Program SeeNet je inicijativa decentralizirane suradnje Republike Italije sa državama jugoistočne Europe. Cilj programa je unaprijediti dijalog među državama, institucijama i lokalnim zajednicama u cilju efikasnog lokalnog razvoja teritorija potičući pristup gospodarskim resursima EU-a, matičnih država i međunarodnih fondova te usvajanje i razvoj inovativnih programa i usluga za lokalni razvoj. Program financira MVP Republike Italije i 6 talijanskih regija na čelu sa Regijom Toscana.
U tri godine provođenja projekta, 2010. - 2012., stvorit će se zajednički proizvod kulturnog turizma „Varaždin-Istra“, osmišljen kroz povezivanje komplementarnih sadržaja i stvaranje novih, zajedničkih vrijednosti putem programa edukacije, investiranja u infrastruklturu i opremu, radione, stvaranje zajedničke baze podataka za promociju i marketing te uključivanje u najvažnije kulturno-turističke manifestacije svih partnera. Krajnji je cilj stvoriti čvrste veze između dviju, po mnogočemu sličnih, a po razlikama komplementarnih hrvatskih regija: Varaždina i Istre.
Projekti čije će se aktivnosti i održavanja financirati dijelom iz SeeNet programa, a predstavljeni su u brošuri,  jesu: Općina Brtonigla – Fešta istarske malvazije: bogatstvo okusa, tradicije i zabave; Grad Pazin – Manifestacija „Dani Julesa Vernea“; Grad Rovinj – Manifestacija – Ribarske večeri; Istarska županija : Općina Grožnjan / Završje – Manifestacija „Dan obitelji Contarini“; Grad Varaždin – Špancirfest.
U projektu SeeNet uključene su još tri hrvatske županije kao partneri programa, to su Vukovarsko-srijemska županija, Osječko-baranjska županija i  Dubrovačko - neretvanska županija.   (REX)