U pripremi energetska obnova Dječjeg kreativnog centra u Puli

U pripremi energetska obnova Dječjeg kreativnog centra u Puli-88855

GRAD PULA PUTEM CASTRUM PULA KONTINUIRANO ULAŽE U OBJEKTE NAMIJENJENE NAJMLAĐIMA
Svima poznat, djeci ponajviše, Pionirski dom (Dječji kreativni centar) u Radićevoj ulici, planira se energetski obnoviti kako bi najmlađi Puležani i udruge koje djeluju u DKC-u, imali visoki standard boravka u zgradi, što u konačnici utječe na ugođaj i kvalitetu boravka i odvijanja aktivnosti u Pionirskom domu. Naime, Grad Pula je putem Akcijskog plana energetske učinkovitosti za period od 2017. do 2019. koje je usvojilo Gradsko vijeće, postavilo jasne i konkretne ciljeve za realizaciju a koji se u dijelu planiraju  realizirati upravo zahvaljujući bespovratnim sredstvima  Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu rečenog, ulaganja kojima se podiže standard za najmlađe svakako su jedna od prioritetnijih.
„Pula je Grad prijatelj djece i ova titula obvezuje nas da, u svim pogledima koji su nam na raspolaganju i danim mogućnostima, brinemo o našim najmlađima. Dužnost nam je da im osiguramo visoki standard i kvalitetne sadržaje danas, te da brinemo o njihovoj budućnosti, osiguramo im perspektivu i sve preduvjete da buduće generacije stasaju na kvalitetnim temeljima“, kazao je uvodno gradonačelnik Pule Boris Miletić.

Više o samom ulaganju u Pionirski dom razgovarali smo s Aleksandrom Matićem, direktorom Castrum Pula 97 d.o.o. upraviteljem zgrade DKC-a.

„Castrum Pula 97 d.o.o., najveći je upravitelj zgrada u Puli i Istri koji upravlja s više od 650 zgrada, višestambenih i onih javnog sektora, pa tako i zgradom Dječjeg kreativnog centra u Puli. Riječ je o zgradi u kojoj se održavaju brojne programske aktivnosti u kojima sudjeluju naši najmlađi Puležani, te se odvijaju nadasve kvalitativni edukativni  programi za djecu. Upravo kako bi se poboljšali uvjeti rada i boravka u DKC-u Grad Pula je putem gradskog poduzeća Castrum Pula 97. d.o.o. dostavio projektni prijedlog na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora s ciljem smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50 posto, u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije“, kazao je direktor Matić.

Možete za naše čitatelje ukratko reći nešto više o zgradi Dječjeg kreativnog centra. Od koje godine upravljate ovom zgradom, koje godine je izgrađena i u kakvom je stanju zgrada?

„Zgrada Dječjeg kreativnog centra izgrađena je davne 1930. godine. U vlasništvu je Grada Pule, a Castrum njome upravlja od 21. veljače 2008. godine. Ukupne je građevinske bruto površine 1.138,39 metra kvadratnih. Zgrada se održava ali zub vremena je ostavio traga. Kao i ostale zgrade napravljene u to doba karakterizira ih drugačija tipologija građenja, materijala a shodno tome i prilagođeno održavanje i ulaganje u zgradu. Iako se zgrada uredno održava, obnova je prijeko potrebna. Da je i „mlađa“ zgrada, odlučili bi se za obnovu zbog dječice koja je koriste. Grad Pula godišnje za pričuvu, za redovno održavanje i hladan pogon zgrade i ostale investicije uplaćuje čak 140 tisuća kuna.

 

Koje sve ustanove i udruge djeluju u DKC-u?

Dječji kreativni centar koristi se za dramske,  glazbene,  plesne,  književne,  likovne  i  lutkarske programe za djecu, radionice i igraonice namijenjene djeci i roditeljima i još niz drugih sadržaja za najmlađe. Navedeno dovoljno govori o potrebi i važnosti ulaganja u Dječji kreativni centar kojim će se uvelike utjecati na kvalitetu boravka korisnika i standard  njihova rada. Nositelji programskih aktivnosti u Dječjem kreativnom centru jesu: Studio Zaro, Društvo „Naša djeca“, Gradska knjižnica i čitaonice Pula te umjetnička organizacija Teatar Naranča.


3. Kakvi su planovi za obnovu i renoviranje zgrade?


Zgrada trenutno spada u energetski razred C. Energetskom obnovom zgrada će prijeći u energetski razred B. Projekt je na evaluaciji od strane Odbora za odabir projekata i vjerujemo da ćemo dobiti zeleno svjetlo te uspješno ishodovati sufinanciranje iz Europskih strukturnih fondova u investiciji vrijednoj 5,8 milijuna kuna bez PDV-a. Kroz operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. može se ishodovati do 35 posto energetski opravdanih troškova  investicije. Podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima, jedan ciljeva u koji se usmjeravaju sredstva unutar Operativnog  programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i predstavljaju iskorak prema dugoročnom cilju i viziji pod zajedničkim nazivnikom „očuvanje prirode, ušteda, kvaliteta“, naglasio da Matić te dodao da se po istom modelu  planira prijaviti za energetsku obnovu i administrativna zgrada Forum 2/3 i te zgrada  INK - Gradskog kazališta Pula.
Kompletna rekonstrukcija DKC-a obuhvatila bi modernizaciju sustava grijanja i hlađenja, kompletno novu električnu instalaciju, novu stolariju, energetski učinkovitu fasadu i krov, što bi u konačnici osiguralo 70% uštede u potrošnji energije. Projektom je predviđena i unutarnja rekonstrukcija sanitarnog prostora, kojom se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, u potpunosti usklađen s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Osim brojnih pogodnosti za same korisnike prostora, u smislu spomenutog većeg standarda boravaka, znači i višestruke uštede u režijskim troškovima. Financijsko rasterećenje svakako bi značilo mogućnost dodatnog ulaganja u same sadržaje za mlade“ naglašava Matić te dodaje da je sufinanciranje energetske obnove prilika koja se treba u što većoj mjeri iskoristiti. „Nisu to toliko nove mjere ali iz dana u dan dobivaju sve više na značaju. Prijavitelji, odnosno upravitelji zgrada prate novitete, promocija se kvalitetno odrađuje, a djelatnici uče kako kvalitetno prijaviti projekte. Castrum koristi svaku priliku da smanji trošak suvlasnicima i dugoročno kvalitetno riješi pitanje ušteda energije u zgradama. Obzirom da kao upravitelj, vjerujem tako i drugi upravitelji no u kontekstu ovog razgovora govorit ću u ime Castruma, raspolažemo s više informacija o pozivima za prijavu projekata logično smo upravo mi prva linija koja sagleda i evaluira pozive i ocjenjuje jesmo li potencijalni prijavitelji, kakve su nam mogućnosti otvorene, a potom animiramo vlasnike, suvlasnike da iskoriste sufinanciranja. Svakako je pohvalno kada i sami suvlasnici iskažu inicijativu za pokretanje energetske obnove jer se na taj način vidi da se glas o kvalitetnim projektima daleko čuje.


4. Što očekujete i postoje li mogućnosti financiranja iz fondova sa bespovratnim sredstvima?

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu, osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380 milijuna kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 40.000.000,00 kuna. Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom.


5. Na koji način bi se sredstva mogla uložiti na zadovoljstvo svih korisnika Dječjeg kreativnog centra (i udruga i posjetitelja)

To je najlakši dio posla i vjerujem da ideja za ulaganje u najmlađe neće faliti. Prvo će se svakako čuti njihove želje i prijedlozi, a onda ćemo zajedno prionuti u razradu i realizaciju.

rex