U Jadranu na tisu?e projektila s uranom

HNS ?E TRAŽITI OD NATO-A SANACIJU NUKLEARNOG OTPADA

Hrvatska kao novi ?lan NATO saveza ima u Jadranu (ZERP-u) odba?eno na tisu?e projektila sa osiromašenim uranom koji su kao neiskorišteni u ratnim akcijama zrakoplovstva odba?eni u more prije slijetanja. Korišteni su tijekom NATO-ve intervencije na Kosovu, od ?ijih je posljedica toksi?ne prašine iI plinova nakon aktiviranja poginulo 24 talijanskih vojnika, a 240 je oboljelo od raznih vrsta karcinoma – istaknuo je izme?u ostalog Mauro Ivan?i? iz HNS-a na ju?erašnjoj konferenciji za novinare održanoj u Buzetu.

Postavlja se pitanje što ?e se destiti kada osiromašeni uran prodre u vode Jadrana, a deponije takvog otpada nalaze se u me?unarodnim vodama u nivou Pore?a, Lošinja i Zadra, i to u promjeru od 18 kilometara ? U trenutku kada postajemo ?lanicom vojne alijanse, vrijeme je da ste pokrene pitanje sanacije NATO-vog nuklearnog otpada u Jadranu. Zbog navedenog vojno-ekološkog problema Mauro Iva?i? iz HNS-a uputio je pitanje premjeru Ivi Sanaderu, te zatražio obrazloženje poduzetih mjera glede sprije?avanja potencijalnih ekoloških i gospodarskih šteta.

Iz HNS-a osvrnuli su se i na na?in na koji se gra?anima Hrvatske predstavlja ulazak u NATO savez. Hrvatska politi?ka nomenklatura je potpisala još jedan sporazum „u ime naroda“ i oduzela mu pravo izravnog odlu?ivanja referendumom, i to sa vojnim savezom NATO, ne upoznavši prethodno gra?ane s obavezama koje se time preuzimaju – naglasio je Ivan?i?.  Obveze koje su kasnije redom iznesene ?itatelji RegionalExpress-a ve? su imali prilike pro?itati na našem portalu, budu?i da iste kruže Inernetom ve? nekoliko dana, a ovim ?inom HNS je potvrdio da su navedene tvrdnje vjerojatno utemeljene. U nastavku možete pro?itati što ?e se u Hrvatskoj promijeniti s ulaskom u NATO savez. (REX)

- NATO-ovi zrakoplovi nad Hrvatskom trenutno mogu koristiti samo zra?ne koridore i za to moraju pla?ati, a sada ?itav ?e im hrvatski zra?ni prostor biti besplatno dostupan;

- Obaveza izgradnja NATO-o baza-(Zemunik kraj Zadra, jer je Zadar u vrhu u Europi po broju vedrih dana što je posebno povoljno za zra?ne snage); u okolici Dubrovnika, za morsku kontrolu Jadrana te vojni poligon u Slunju. Valja napomenuti da ?e ondje Amerikanci,imati sve ovlasti (tj. taj prostor uop?e ne?e biti pod hrvatskom kontrolom).
- ?lanice NATO-a (a ponajprije SAD) profitirati na tome što ?e Hrvatska  morati od njih kupovati sve oružje (i municiju !), radi "prilagodbe NATO-ovim standardima". Pritom otpada sve naoružanje koje HV ve? ima, a koje nije "u skladu s NATO-ovim standardima" iako je ina?e posve funkcionalno;

- NATO traži od Hrvatske da nema zra?ne  snage, jer nam ne trebaju, oni ?e nas stititi. Slovenci su od toga odustali nakon što su nakon godinu dana "zra?ne zastite" za koju je bila ovlaštena Turska  (dok je zapovjedništvo bilo u Litvi!), a dobili su ra?un od 20 milijuna eura;
- Hrvatska ?e, nakon ulaska u NATO, morati imati 700 vojnika izvan Hrvatske (u Afganistanu za po?etak), a 700 vojnika u pripremi u Hrvatskoj cijelo vrijeme

- NATO-ove snage imaju  pravo iskrcati se i intervenirati na podru?ju Hrvatske bez dopuštenja  hrvatskih vlasti;

- Hrvatska ?e u NATO-vu blagajnu upla?ivati 3 milijuna eura godišnje – ?lanarine