Teatar na gradskim ulicama

PUF - ?ETVRTI DAN Ju?erašnji, pretposljednji dan PUF-a, bio je u znaku uli?nog teatra. Ve? u jutarnjim satima prostor od Zlatnih vrata, pa Ulicom Sergijevaca do Foruma, bio je kulisa njema?kim performerima iz trupe Grotest Maru, koji su izveli vizuelno vrlo efektnu minimalisti?ku, ali zato vrlo fizi?ki zahtjevnu predstavu "Phalanx Bamboo"u kojoj su uskla?enim i izvježbanim pokretima na visokim štulama, pobudili pažnju mnogobrojnih prolaznika. Istu predstavu ponovili su i u ve?ernjim satima, nakon koje je u Parku Grada Graza nastupio teatar Continuo iz ?eške, koji su u jednosatnoj pri?i "Previše za dodir", stopili uli?ni teatar, akrobatske, gotovo cirkuske tehnike, i poetiku teatra. Nakon reprizne izvedbe britanske predstave "Tiha plima" u Rojcu, ovogodišnji PUF je ušao u svoj posljednji dan. Ve?eras ?e se u 20,45 sati u INK predstaviti Jugoslovensko dramsko pozorište sa nagra?ivanom predstavom "Cirkus istorija", nakon ?ega se završna ve?er PUF-a seli u Rojc, gdje posjetitelje u 22 sata do?ekuju Vili Matula i Pino Ivan?i? sa svojim performansom "Malj-evi?". Tre?a reprizna izvedba "Tihe plime" je predvi?ena za 23 sata, dok je podjela nagrada 13. PUF-a najavljena to?no u pono?. (N. L.)