Starac ubio suprugu

TRAGEDIJA NA VERUDI
81-godišnji Zorko Rogulj priznao je ubojstvo svoje supruge, 76-godišnje Anice Rogulj. Još se ne znaju detalji kobnog doga?aja, no neslužbeno doznajemo da je Zorko Rogulj psihi?ki bolestan, a svoju je suprugu najvjerojatnije ugušio. (P.A.)