Gledat ćemo more preko ograde

Gledat ćemo more preko ograde-134254

SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA ODRŽALA KONFERENCIJU ZA MEDIJE
Socijalistička radnička partija na konferenciji za medije istaknula je kako se kategorički protivi prijedlogu novog zakona o pomorskom dobru, iz razloga što on ograničava pristup i korištenje širokom sloju građana plaža i obale koje su, ili će biti date u koncesiju ugostiteljskim trgovačkim društvima.

"Time se narušava osnovno pravo građana pristupu morskoj obali, neovisno dali je ona fizički ograđena, ili je na drugi način ograničen pristup određenom prostoru. 
Ova tendencija nije od jučer, ona je nastavak više od tri desetljeća derogiranja javnog dobra i vrijednosti u korist kapitala i privatnih vlasnika. Taj je proces protuprirodan, jer bitno ograničava prirodne ljudske potrebe.

Nakon ukidanja stečenih prava i otimanja materijalnih dobara građenih desetljećima, na red su došla ona nematerijalna, čime se stvara sloj građana drugog reda i vrši atak na čast i dostojanstvo ljudi.

Pokazalo se da smo bili u pravu kad smo ukazivali, nakon kontrarevolucije i secesije, da će doći vrijeme kad će domicilno stanovništvo primorskih područja, gledat more preko ograde.

U skladu sa prirodom kapitalizma, koji grabi i otima sve pred sobom, iluzorno je misliti da će se ako ovaj zakon prođe, na tome i stat. Ne, tražit će se novi ustupci i nova čerupanja javnih dobara. Sve dok ljudska svijest dosegne razinu, koja će biti u stanju zaustavit taj proces. Stoga pozivamo građane, da brane zajedničko prirodno pravo" istaknuli su na današnjoj konferfenciji za medije. (REX).