Srednjoškolci iskusili turizam doživljaja

Srednjoškolci iskusili turizam doživljaja-124707

OBRAZOVANJE UČENIKA ZA RAD U POSEBNIM OBLICIMA TURIZMA
Učenici Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula sudjelovali su na terenskoj nastavi koja je uključivala predavanje poduzetnika o posebnim oblicima turizma i demonstraciju rada na terenu. Terensku nastavu organizirala je HGK – Županijska komora Pula kao jedan od partnera u EU projektu KLIK Pula, nositelj kojega je upravo škola u Puli.

Budućim hotelijersko-turističkim tehničarima na taj je način omogućeno učenje na primjerima inovativnih proizvoda i usluga u turizmu i ugostiteljstvu te upoznavanje učenika s posebnim oblicima turizma. Time se u okviru novog kurikuluma unaprjeđuje nastava, a učenike dodatno motivira za turistička zanimanja koja su upisali.

U Istarskoj županiji bogata ponuda usluga pustolovnog i aktivnog turizma kao posebnih oblika turizma, najčešći je motiv odabira i povratka gostiju u destinaciju tijekom cijele godine. Pritom, dionici pustolovnog turizma značajno doprinose kreiranju ponude jedinstvenog doživljaja destinacije.

Kako je planinarenje jedan od oblika pustolovnog turizma, učenici su, uz pratnju Dragana Drobnjaka i drugih licenciranih vodiča planinarskog društva „Elektroistra“ Pula-Pola, sudjelovali u organiziranom vođenju planinarske ture Kožljak – Zagrad – Šušnjevica upoznavajući pritom osnove planinarstva. 

Srednjoškolci su posjetili i ekomuzej Vlaški puti, koji, kako je pojasnila njegova privremena ravnateljica Viviana Brkarić, kroz koncept kulturnog krajolika, valorizira i prezentira povijest i tradicijsku kulturu Šušnjevice i bliže okolice. Riječ je o holističkom pristupu baštini i aktivnom angažmanu lokalne zajednice u interpretaciji i upravljanju vlastitim kulturnim naslijeđem, istaknula je direktorica Turističke zajednice Kršana Ariana Brnetić.
U ekomuzeju djeluje interpretacijski centar, a za posjetitelje se organiziraju pješačke tematske staze kroz park prirode „Učka“. Jedna od takvih je i staza „Putevima kontrabanda“ koja dočarava način života stanovništva tridesetih godina prošlog stoljeća.

Kako uspješno spojiti tradiciju, gastronomiju i turistički smještaj učenicima je dočarala vlasnica Starih staza d.o.o. iz Kršana Leila Kiršić Bogdan.

Podsjetimo, svrha Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma - KLIK Pula jest povećanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja. Također, naglasak se stavlja na usavršavanje i osposobljavanje ljudskih potencijala sukladno potrebama tržišta rada. 

(REX)