“Spiderman” na Vidikovcu

PROLJETNO POSPREMANJE NA VISOKOM NIVOU

Proljetni radovi ne odvijaju se samo po vrtovima i oku?nicama. Na Vidikovcu se ovih dana može zamijetiti jedan naš sugra?anin koji sre?uje fasadu zgrade, rade?i doslovno na visokom nivou. Njegov posao osim što je «visoko rangiran» omogu?ava mu rad na «svježem zraku», a može re?i da radi «vani» mada nije napuštao Pulu. (Da. B.- N. M.)