Šesnaest Albanaca ilegalno pokušalo pre?i granicu

ME?U NJIMA 10 MALOLJETNIKA
Jutros, 18. rujna, oko 1 sat i 30 minuta, u blizini Momjana uhva?eno je 16 albanskih državljana u pokušaju ilegalnog prelaska preko granice. Granicu su namjeravali pre?i pješice. Od šesnaestero Albanaca ?ak je deset njih maloljetno, a  me?u njima nema žena. Jedan iz te skupine uspio je pobje?i, pa se za njim još uvijek intenzivno traga. Protiv ostalih slijede prekršajne obrade, a vjerojatno i prekršajne prijave prema zakonu o strancima. Trenutno su zadržani u policijskoj postaji u Bujama. (M. L.)