Rije?anin krao kozmeti?ke proizvode

NAMJERAVAO PREPRODATI KREME PROTIV BORA
Jedan od djelatnika trgova?kog lanca «Billa» ju?er je oko 11 sati i 30 minuta uo?io sumnjivca koji se motao oko polica s kozmeti?kim proizvodima s vre?icom u ruci. Iako zvu?i ?udno, I. B. Iz Rijeke u vre?ici je skrivao nesvakidašnji ukradeni plijen. Kreme protiv bora i kreme za podru?je oko o?iju marka L' Oreal i Nivea.  Gospodin, navodno, te proizvode nije namjeravao sam koristiti, ve? ih je namjeravao preprodati. Koliko je unosan taj posao, ne znamo, no znamo da protiv gospodina I. B. slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela kra?e i nov?ana kazna od dvije tisu?e kuna. (M. L.)