Reagiranja: Zlatni pulski bazen

Štovani, internet smatram najslobodnijim medijem gdje svatko može izre?i svoje stavove. Svoje sam reagiranje poslao svim tiskanim medijima u Istri kao i lokalnoj TV, ali sam uvjeren da ga ne?e objaviti, stoga bih volio da prona?ete malo prostora za mene. Hvala. Nedjelja, 01.04.2007. oko 10,00 sati. Hrvatska je u?inila još jedno ?udo! Postala je prvak svijeta u vaterpolu! Zemlja koja broji desetak zatvorenih bazena ima najbolje vaterpoliste na svijetu u sportu koji postoji gotovo stotinjak godina. Me?u trinaestoricom zlatnih jedan je mladi? koji je svoju karijeru zapo?eo u gradu koji nema nikakav, a kamoli zatvoreni bazen! Naravno, grad je Pula, a zlatni vaterpolista je Damir Buri? sadašnji igra? zagreba?ke Mladosti.

Višedesetljetna obe?anja o pulskom bazenu nisu pokolebala jednog mladi?a da ostvari svoj san, da bude najbolji. Višegodišnje pulske vlasti nisu slijedile, ne samo njegov, ve? i tisu?e pliva?a, vaterpolista, gra?ana da imaju ono što svaki gradi? u civiliziranom svijetu ima - jedan obi?an bazen! Razloga za neizgradnju bazena je bilo svakakvih pa i smiješnih. Obe?anja tako?er. Sada slušamo pri?e o izgradnji bazena u "mo?vari" Pragrandea. Cijena? Dovoljna da se na?e milijun razloga da za trideset godina neki novi vaterpolista ili pliva? osvaja? olimpijske ili svjetske medalje kaže da dolazi iz jednog grada koji nema bazena! Prošle godine vaterpolo klub UPAS Jadrograd suvereno je osvojio prvo mjesto u drugoj ligi i samim time plasman u prvu ligu. Nažalost, grupa vaterpolo entuzijasta nije više mogla. Doveli su u grad velika vaterpolska imena (bra?u Kobeš?ak, Vasovi?), "pomeli" konkurenciju, zagrijali sportsku atmosferu, ali bazen nisu mogli izgraditi. To, naravno, nije njihova zada?a. Grad nije imao sluha niti da omogu?i barem nastupe u Rijeci da se barem tako ?uje diljem Hrvatske da u Puli ima vaterpolista, kandidata za nova zlatna odli?ja.

Na kraju, nadam se da ?e ova zlatna pulska medalja kona?no potaknuti ubrzanu izgradnju bazena na radost stotine sportaša, tisu?a gra?ana i svih onih koji su bavljenjem plivanjem u nikakvim uvjetima uspjeli izlije?iti svoje skolioze ili astme kako sljede?e generacije ne bi imale takve probleme. Potaknimo zajedno izgradnju bazena kojeg zaslužujemo u uvali Valsaline na mjestu gdje je vaterpolo i plivanje po?elo, a i dan danas traje! Još jednom svima hvala koji su omogu?ili da imamo svjetsko zlato, a Damira da do?ekamo kako pobjednici zaslužuju. OLIVER ORLI?