»Re/konstrukcije« u osje?koj tvr?i

SKUPNA IZLOŽBA U REŽIJI PULJANKE BRANKE BEN?I?
Ju?er je u osje?koj tvr?i, to?nije u Galeriji Waldinger otvorena izložba »Re/konstrukcije« ?ija je kustosica Puljanka Branka Ben?i?, koja je, osim nezavisne kustosice s gotovo pedeset ostvarenih izložbi, likovna kriti?arka i voditeljica zagreba?ke Galerije 01. Izložbom »Re/konstrukcije« ben?i? je okupila video-instalacije »Bez naziva« Alena Flori?i?a i »Neumorni putnik« Tine Gverovi?, eksperimentalne filmove »Valcer« Nicole Hewitt i »Good Morning At Night« Naoko Takahashi, fotografije »Metro« Kristine Lenard, »Neutral« Roberta Soši?a i »Walking« Olje Stipanovi? te instalacije »Oni« Igora Eškinje i »Penelopa« Ines Matijevi?. Rije?ima same kustosice: » Izložba »Re/Konstrukcije« okuplja razli?ite umjetni?ke pozicije, kojima se progovara o na?inima konstituiranja zbilje ili fikcije. To su radovi koji u umjetni?kom procesu angažiraju strategije razli?itih oblika ponavljanja. Centralno mjesto predstavlja poigravanje sa stvarnim – o?ekivanjima, mogu?nostima, doga?ajima, predmetima. Takve rekonstrukcije kao da dekonstruiraju svoja referentna mjesta, ogoljavaju?i ih kroz brojna ponavljanja. Radovi sastavljeni od pred-teksta koji se iznova ?ita i druga?ije doživljava nastoje prikazati repetitivnost kao u?inkovito sredstvo transformacije diskurzivne prakse. Drugim rije?ima: razli?itost se stvara ponavljanjem.« Ina?e, Ben?i? je bila i kustosicom njujorške izložbe »Hop Scotch« kojom je u prosincu i sije?nju na Manhattenu predstavljen rad sedam istarskih umjetnika, Fulvija Juri?i?a, Bojana Šumonju, Roberta Paulettu, Davora Klimana te sada i u Osijeku zastupljenih Alena Flori?i?a, Roberta Soši?a i Olje Stipanovi?. Izložba »Re/konstrukcije« u organizaciji Gradske galerije Osijek bit ?e otvorena do 13. travnja. (N.T.)