Razgovor s povodom -Veljko Ostoji?

INTERVJU VELJKO OSTOJI? DIREKTOR BRIJUNI RIVIJERE d.o.o. Dio tre?i
R: Ovih se dana dosta pisalo o natje?aju za investitore za podru?ja Pinete, Hidrobaze, otoka Sv. Katarine i Mulimenti te Muzila  U kojoj je trenutno fazi natje?aj ?
Zbog velikog interesa investitora, kao što sam i ranije rekao, ?ekamo formalnu dopunu preostalih ponuda do 12. studenoga kako bi mogli pristupiti kona?nom odabiru najboljih ponu?a?a. Nakon toga u drugi krug natje?aja biti ?e pozvani oni koji ?e biti ocjenjeni sposobnima temeljem dostavljene dopunjenje odnosno korigirane ponude. Druga faza natje?aja trebala bi trajati izme?u 90 i 120 dana, nakon ?ega bi za kona?nu fazu pregovara?kog postupka treba biti odabrana dva ponuditelja od kojih ?e se odabrati jedan u statusu investitora.
R: Što bi nam nakon okon?anja natje?aja investitori i Brijuni Rivijera mogli donijeti na lokacijama predvi?enim projektom?
Projekt Brijuni rivijera donosi novu kvalitetu turizma ne samo u Istru,  ve? i u Hrvatsku. Pored  toga zna?ajni su i kvantitativni pokazatelji od kojih želimo istaknuti da su procijenjeni  društveni u?inci projekta u okviru kojih bi ukupna fiskalna i parafiskalna davanja (porezi i doprinosi) bila za ukupno razdoblje trajanja ustupljenog prava gra?enja (66 godina)na razini od 1.5 milijarde Eura dok bi realizacija projekta omogu?ila 5.200 do 5.300 novih radnih mjesta. Javna prezentacija Studije Procjena društveno-ekonomskih u?inaka projekta Brijuni rivijera trebala bi biti održana narednih dana.
Koncepcija najbolje uporabe za sve lokacije na podru?ju Brijuni rivijere definirana je Studijom koju je izradio Horwath consulting i koja je prihva?ena od strane Nadzornog odbora tvrtke. Ta studija definira prijedlog tržišnog pozicioniranja sadržaja na svakoj lokaciji. Svi potencijalni investitori dobili su izvadak iz studije za lokaciju za koju su bili zainteresirani te se iste moraju pridržavati u izradi svojih ponuda.
Za lokaciju Pineta, studijom je predvi?eno:
•          Maksimalno 415 smještajnih jedinica :
          -650 postelja u hotelu
          -300 postelja u vilama
•          Šest sadržaja hrane i pi?a s ukupno 740 sjedišta
•          Wellness centar, bazeni i teniski tereni
•          Promenada sa središnjim trgom
 
Za lokaciju Hidrobaza:
Alternativno tržišno pozicioniranje:
Opcija A:
    Sustav malih obiteljskih hotela sa ?etiri zvjezdice:
•               Maksimalno 500 smještajnih jedinica sa 1.000 postelja u šest hotela
•                      petnaest sadržaja hrane i pi?a s ukupno 960 sjedišta
•                -bazeni i tenis tereni
  
Opcija B:
  Turisti?ki kompleks dizajniran kao istarsko naselje kvalitete 3-4 zvjezdice:
•                Maksimalno 380 smještajnih jedinica sa 1.000 postelja u hotelima i vilama
•                 Sedama sadržaja hrane i pi?a sa 1.020 sjedišta
•                 Trgovine, fitness centar, bazeni
  
Za lokaciju Otok Sv. Katarina i Mulimenti:
•          Hotel sa maksimalno 100 hotelskih smještajnih jedinica, 200 postelja
•          Dvije marine s ukupno 600 vezova u moru i 750 vezova na suhom
•          Sportski klubovi za jedrenje i veslanje te ostali sportsko-rekreativni sadržaji
•          Sadržaji hrane i pi?a s ukupno 1.000 sjedišta, trgovine i ostali uslužni sadržaji
 
Za lokaciju Muzil:
•          Maksimalno 943 smještajnih jedinica s ukupno maksimalno 2.500 postelja
•          12 sadržaja hrane i pi?a s ukupno 1.700 sjedišta
•           kongresni centar, casino, trgovine, wellness centar, bazeni, tenis tereni i marina
•          golf teren s 18 rupa i golf klubom
 
R: Zbog ?ega ste se odlu?ili na razvoj ovakvog oblika turizma, kakva su iskustva u svijetu?
Brijuni rivijera je najve?i i najzna?ajniji turisti?ki razvojni projekt Hrvatske. On je ujedno i inovativan, ne samo zbog toga što bi se na podru?ju Brijunske rivijere trebali realizirati projekti koji ?e promijeniti sliku turizma Istre i Hrvatske, nego i zbog toga što je on zasnovan na modelu koji omogu?uje razvoj bez prodaje zemljišta. Zbog toga je u fazi njegove pripreme trebalo u?initi niz aktivnosti koje nisu tipi?ne za klasi?ne projekte u kojima sam investitor ima glavnu rije?. Osim toga, on se realizira u suradnji s jedinicama lokalne samouprave te je tu bilo potrebno uložiti dodatne aktivnosti na koordinaciji niza procesa, a zadovoljiti razli?ite interese nije ni lako ni jednostavno. Na podru?ju Brijunske rivijere dogoditi ?e se turizam visoke kvalitete s oto?jem Brijuni kao oazom elitnog turizma.