Radionice u IDA-i

SEMINAR U SKLOPU PROJEKTA REDECON

Istarska razvojna agencija, jedina izvan Europske Unije, sudjeluje u projektu Redecon, u okviru kojeg je organiziran i seminar. Na njemu je, izme?u ostaloga, prezentirana primjena GIS sustava u prostornom planiranju. Dvodnevne radionice zapo?ele su ju?er, a projekt pruža sredstvo za podršku prostornom planiranju i za upravljanje lokacijama za ekonomske aktivnosti. Ciljevi projekta su kvantifikacija potencijalnog održivog regionalnog razvoja u odabranim regijama kao temelj prostornog planiranja i prostorno uvjetovanog razvoja javnih usluga te poboljšanje suradnje i integracije unutar Euro-regije na podru?ju prostornog planiranja. (P.A.)