Radionica u ŽK Pula

"PR - ODNOSI S JAVNOŠ?U"

25. sije?nja u Županijskoj komori Pula biti ?e radionica "PR – Odnosi s javnoš?u" koju ?e održati agencija Abrakadabra iz Zagreba. Sudionici ?e tu mo?i saznati o strategijama PR-a, fleksibilnim pristupom komuniciranju, konkretnim aktivnostima i primjerima te prednostima i nedostacima suradnje s agencijom ili rada tvrtki koje imaju interni tim odnosno osobu za komunikaciju. Radionicu ?e održati Manuela Šola Orši?, direktorica agencije Abrakadabra, jedne od vode?ih hrvatskih agencija za odnose s javnoš?u. Zainteresirani se mogu prijaviti Koraljki Vitasovi?, na brojeve telefona, 052/ 378-135, 378-100. (IP)