Pulski pliva?ki lonac

REAGIRANJE  ?LANA UPRAVE PLIVA?KOG KLUBA PULA OLIVERA ORLI?A
"Ove godine u školu plivanja upisano je oko 600 djece.Nažalost,400 njih je odbijeno i stavljeno na listu za sljede?u godinu i zato smo odlu?ili osnovati još jedan pliva?ki klub jer uvidjevši da je interes velik a kompleks od pet bazena omogu?uje da tu ideju i ostvarimo".Nažalost, ove rije?i nisu od recimo pulskog gradona?elnika ili nadležnog pro?elnika. Nisu niti od predsjednika sportskog saveza ili nekog pliva?kog djelatnika, pliva?a. To su rije?i proslavljenog rije?kog sportskog djelatnika g.Mihovila Dor?i?a. Ovakve ili sli?ne re?enice vjerojatno još dugo nitko ne?e mo?i izgovoriti u našem gradu.
Od 9.listopada brojnim pliva?ima i vaterpolistima koji treniraju u kadi zvanoj bazen u sklopu MUP-ovog hotela u Valbandonu pridru?uju se triatlonci i vaterpolisti "Arsenala" koji su do sada trenirali u hotelima u Medulinu i pulskoj Histriji a do kraja godine onemogu?eno im je treniranje u tim objektima. Navodno od Nove godine oni se opet vra?aju u te bazene. Nažalost, nisam samo ja skepti?an tom odlukom Arenaturista. U mnogo se slu?aja dosad pokazalo da kad jednom nešto izgubiš teško ?e se opet vratiti. Imam pravo u to sumnjati jer ipak je to pulski sport i njegova svakodnevnica. Pogotovo pliva?ka i vaterpolska. Što nam sad preostaje? Gužvanje u bazenu koji nema propisane gabarite, skra?ivanje sati treninga, po dva kluba u ?etiri staze sa svim pliva?ima od onih koji tek u?e plivati pa do takmi?ara koji se spremaju za državna natjecanja. Probajte si predo?iti takvu situaciju. Zamislite recimo, da nogometaši -profesionalci npr. Istre1961 treniraju na terenu i to svaki dan dimenzija 60x40 metara, sa nogometnim poletarcima koji tr?karaju okolo igrališta i svako toliko se koji sudari sa nogometašem-profesionalcem...a nogometne utakmice se igraju na velikom terenu 100x60 metara. Mislite li, da li bi onda ti nogometaši-profesionalci mogli se ravnopravno  takmi?iti sa ostalim klubovima?
Prije ?etiri godine pla?anje od strane Grada za najam bazena MUP-a iznosila su oko 900.000kn sa satnicom koja je onda iznosila 440kn.Prije 3 godine MUP je ni?im izazvan podigao cijenu na 650kn po satu korištenja. Odgovor? Grad smanjuje sate korištenja bazena i sa vremenom došlo je do cijene od 550.000kn koliko je ovogodišnje izdvajanje za najam bazena u Valbandonu. Skoro duplo manje u samo ?etiri godine!!! Da li se nazire rješenje? Fantomski bazen na Pragrandeu još se nije odmakao od gotove makete, nekakav bazen u sklopu OŠ Veli Vrh maknut je u drugu fazu izgradnje škole što u slobodnom prijevodu zna?i "never more".Barem nekakvo ljetno plivalište da se u?ini...niti to. Gura se sve to na kupalište Stoju gdje je brdo imovinsko-pravnih problema i isto toliko ne na?ina da se to u?ini dok predivni Mornar ?eka da postane ono što je oduvijek bio-centar vodenih sportova ma koliko to nekome u ovom gradu smetalo. Bazen se name?e na Pragrandeu, bivšoj mo?vari gdje osim što bi se trebalo dobro kopati da se do?e do ?vrstog tla što u prijevodu zna?i mnooogoo više novaca od predvi?enih 10.000.000 eura plus opet, neriješeni imovinsko-pravni odnosi parcele. Sa druge strane po novom GUP-u ispod južnog bulevara od Vile Idole pa do križanja za Verudelu dozvoljena je gradnja 150 metara prema moru i do 15 metara visine. Logi?no se name?e pitanje: pa zašto tamo ne napraviti gradski bazen gdje u krugu od kilometar živi oko 20.000 gra?ana ovog grada!? Problem bazena pa samim time i plivanja postaje ne samo sportski problem ve? i civilizacijski, kulturološki, društveni.
Plivanje je jedno od triju baznih sporotova. Isti?em posebno ono BAZNI. Tko nezna što to zna?i neka pogleda u rje?nik. Plivanje barem nekako postoji. Zasad. Nema gimnastike baze broj 2.Barem se atletika kako tako održava. Na tartanu starom dvadesetak godina. Na kraju, uvijek postoji i druga strana a ta je da je op?ina Fažana postala najve?i centar vodenih sportova u Istri. Ni kriva ni dužna.
 
 
Oliver Orli?