Pula dobiva Filmsku ulicu

OD INK-a DO ARENE
Zamisao Festivala je da se osjeti kako je grad prožet filmom i u tome ?e se smislu aktivirati svaki pedalj javnog gradskog prostora. Filmska ulica protezat ?e se od Istarskog narodnog kazališta do Arene, tiskovni i slikovni materijali biti ?e dostupni svakom prolazniku, a prisutnost Festivala na pulskim ulicama zaklju?it ?e program na Portarati, centralnom gradskom sastajalištu. Na velikom LED ekranu koji ?e biti postavljen na izuzetno frekventnoj poziciji, nedaleko od Zlatnih vrata, svakodnevno ?e se uz festivalske promotivne materijale, plodove festivalskih kreativnih popratnih programa kao i reportaže realizirane u vlastitoj produkciji puštati hrvatski i me?unarodni kratki dokumentarni, igrani i animirani filmovi. Tako?er, ispred obnovljenog Kina Valli nalazit ?e se info punkt na kojem ?e gra?ani mo?i kupiti ulaznice i dobiti detaljne informacije o programu te brojnim popratnim filmskim i zabavnim festivalskim sadržajima. (REX)