Projektom Dolcevita sufinancira se uređenje pročelja i krovova do 178.000 kuna

Projektom Dolcevita sufinancira se uređenje pročelja i krovova do 178.000 kuna-102319

VIJESTI IZ GRADA PULE
Kako bi se financijski pomoglo građanima pri uređenju  pročelja i krovova, Grad Pula već cijelo desetljeće provodi projekt „Dolcevita“, u sklopu kojeg suvlasnici mogu ostvariti sufinanciranje do maksimalnih 178 tisuća kuna po zgradi u zoni prioriteta, odnosno 133 tisuće izvan zone prioriteta, a dio sredstava za obnovu moguće je ostvariti i temeljem suvlasničkog udjela Grada Pule u poslovnim prostorima ili stanovima pojedine zgrade.

Grad Pula obiluje bogatom povijesnom i spomeničkom baštinom, a u samom srcu grada, staroj jezgri nalaze se i najznačajniji kulturni spomenici - Arena, Zlatna vrata, Trg Forum, pulska Katedrala, Dvojna vrata, Herkulova vrata te ulice glavnog pravaca prema gradskoj tržnici i zgradi Tržnice sagrađene u vrijeme Austro-ugarske monarhije koje predstavljaju tradicionalna mjesta okupljanja generacija Puljana. Zona je to prioriteta unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada koja je u cijelosti obuhvaćena zona sufinanciranja.

No, kroz projekt „Dolcevita“, Grad je dodatno proširio mogućnosti sufinanciranja i to na pročelja posebno vrijednih povijesnih građevina s bogatim dekoracijama i detaljima koje se nalaze i izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, a na posebno frekventnim pješačkim i kolnim pravcima. Također, u slučajevima kad su ulična pročelja građevina u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini obnovljena u recentnom razdoblju, predviđena je mogućnost obnove i/ili zamjene dotrajale stolarije. Osim toga, građani imaju mogućnost i sufinanciranja uklanjanja grafita na području cijeloga grada, a sve kako bi se u konačnici dodatno uljepšao grad.

Kod onih građevina gdje je Grad Pula vlasnik poslovnog prostora ili stana, svojim sugrađanima izlazi se u susret i kroz sufinanciranje obnove u vidu avansnog plaćanja pričuve i to do sedam godina unaprijed. Uzmu li se u obzir svi raspoloživi načini sufinanciranja, Grad Pula može sudjelovati u obnovi pročelja s učešćem većim od 50 posto ukupne vrijednosti investicije uređenja građevine.

„Financijska pomoć koju Grad Pula pruža svojim sugrađanima nerijetko je „odskočna daska“ koja ih potakne da krenu s uređenjem pročelja. Ponosni smo na ostvareno kroz projekt koji, moram napomenuti, osluškujući potrebe građana stalno razvijamo. Mislim tu, prvenstveno, na navedeni obuhvat sufinanciranja i izvan zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada,  uklanjanje grafita na području cijeloga grada te mogućnost avansnog plaćanja pričuve gdje je Grad suvlasnik prostora. Iako je uređenje pročelja i krovišta isključiva obveza vlasnika, ovakav model sufinanciranja nije beznačajan što se vidi po velikom interesu građana putem prijava. Grad Pula postepeno dobiva novu vizuru što, osim za same vlasnike u zgradama, doprinosi širem benefitu tritisućljetnog grada“, istaknuo je Aleksandar Matić pročelnik Ureda Grada.

Naime, u posljednjih deset godina, kroz ovakav model sufinanciranja obnovljeno je čak 59 pročelja, od čega njih 38 na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada. Održavane zgrade dio su urbanog identiteta i kulturnog naslijeđa grada.

(REX)