Proglašeni istarski laureati Plavog i Zelenog cvijeta

PRVI ISTARSKI IZBOR ZA ZELENI CVIJET U sklopu akcije "Volim Hrvatsku" Turisti?ka zajednica Istarske županije danas je predstavila nagra?ene u kampanji dodjele Plavi i Zeleni cvijet. "Ovo je prvi put da Istarska županija kandidira unutrašnjost poluotoka u kategoriji Zeleni cvijet, a možda je to i razlog prili?no sramežljivog odaziva lokalnih turisti?kih zajednica koje su trebale predstaviti kandidate u sklopu ove akcije. Ništa bolja situacija nije bila ni u kategoriji Plavi cvijet gdje je kandidirana tek nekolicina gradova i mjesta", istaknuo je prvi ?ovjek istarskog TZ-a Tomislav Popovi? te dodao da laureati ovog izbora sudjeluju u nacionalnom izboru za Plavi i Zeleni cvijet ?iji ?e dobitnici biti proglašeni u listopadu u Cavtatu na "Danima hrvatskog turizma". Povjerenstvo Istarske županije u ovom izboru imenovala je Turisti?ka zajednica IŽ, a ono je bilo u sastavu Goran Prodan (Glas istre), Ljiljana Dravec (Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije) te Marino Bre?evi? (Communico d.o.o). Oni su po?etkom srpnja u tri navrata obišli ?itavu županiju te su ocjenjivanjem mjesta po odre?enim elementima dobili pobjednike. Osim pozitivnog sveop?eg dojma kada je rije? o hortikulturnom ure?enju istarskih gradova i mjesta te vidljivog truda uloženog u prometnu infrastrukturu, negativnom je ocijenjena zaga?enost informacijama, kao i nedostatak istih kada je rije? o potrebama turista. "Turisti?ke zajednice u suradnji s lokalnom samoupravom i privatnim vlasnicima trebaju uložiti više truda i bolje urediti prometnu signalizaciju. Primjerice, sme?a turisti?ka signalizacija je isklju?ivo jednojezi?na. Kako možemo o?ekivati da stranac razumije natpis "tur. zajednica"? Ovim bi natpisima valjalo pridodati barem još jedan jezik, po mogu?nosti talijanski", istaknuo je Prodan i dodao da ve?ina posje?enih turisti?kih zajednica nije posjedovala ljetni kalendar zbivanja u tom mjestu, s izuzetkom Rapca koji je imao kalendar i to na pet jezika, što je ocijenjeno pohvalnim. Kao izuzetno negativnu pojavu u ?itavoj Istri Ljiljana Dravec je istaknula brojne gra?evinske radove koji se poduzimaju u javnom i privatnom sektoru kako na moru, tako i u unutrašnjosti. "Zbilja nema nikakvog razloga da se ti radovi ne poduzimaju u Istri zimi kada nam to vremenske prilike dozvoljavaju", zaklju?ila je. Istaknuta je važnost ure?enosti i opremljenosti javnih plaža u Istri, ali je konstatirano da u tom segmentu treba još mnogo toga poduzeti. Primjerice, laureat u kategoriji "ure?enog turisti?kog mjesta kao cjeline", u segmentu "turisti?ki grad" - Rovinj, zasigurno se ne može pohvaliti dobro ure?enim javnim plažama i one su mu zapravo "najve?i minus", istaknuto je. Uo?en je i veliki raskorak ponu?enih usluga na benzinskim pumpama pa su kao najgore istaknute ona u Soši?ima, ali i ona na ulazu u Zelenu lagunu u Pore?u. Zaklju?eno je da je prava šteta što povjerenstvo Hrvatske turisti?ke zajednice ne?e obi?i drugo te tre?eplasirane u ovom odabiru jer je povjerenstvo uvjereno da bi Istra lako mogla u državno natjecanju predstaviti i više kandidata. (S. Š.) Popis nagra?enih: PLAVI CVIJET KATEGORIJA A (ure?enost tur. središta kao cjeline): - turisti?ki grad: Rovinj - turisti?ko op?insko središte: Vrsar - turisti?ko mjesto: Rabac KATEGORIJA B (pojedina?ni elementi tur. ponude): - gradski/mjesni trg: Forum – Pula - park: Trg Olge Ban u Pore?u - javna plaža: plažno podru?je u Rapcu – Maslinica, St. Andrea, Lanterna i Girandella - benzinska postaja: Petrol, galižana - tur. ponuda ili zanimljivost: gradnja autohtone rovinjske batane na gradskoj rivi - turisti?ki informativni centar: TIC Pula ZELENI CVIJET KATEGORIJA A (ure?enost mjesta kao cjeline): manji gradovi: Buzet; mjesta: Grožnjan KATEGORIJA B (pojedina?ni objekti): - tur. ponuda ili zanimljivost: "Subotina po starinski" (Buzet) - suvenir: rudarska lampa (Labin)