Prošlo je dvije godine i dva mjeseca od 'afere beagle' odnosno otkako su Prijatelji životinja uz pomo? drugih udruga, gra?ana Grada Zagreba i hrvatskih medija oslobodili 32 psa od sigurne smrti na Veterinarskom fakultetu. Da podsjetimo, Slobodan Vuki?evi? uvezao je 32 psa pasmine beagle..."/>

Prijatelji životinja: Kostolomac ostaje na slobodi!

EPILOG "AFERE BEAGLE"
Prošlo je dvije godine i dva mjeseca od 'afere beagle' odnosno otkako su Prijatelji životinja uz pomo? drugih udruga, gra?ana Grada Zagreba i hrvatskih medija oslobodili 32 psa od sigurne smrti na Veterinarskom fakultetu. Da podsjetimo, Slobodan Vuki?evi? uvezao je 32 psa pasmine beagle iz uzgajiva?nice Green Hill iz Italije u Hrvatsku. Na odjel Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftamologiju na Veterinarskom fakultetu 30. lipnja 2005. godine stigli su psi kako bi se na njima vršili pokusi. Nakon anonimne dojave i primitka šokantnih materijala o psima na Veterinarskom fakultetu, Prijatelji životinja su 14. srpnja 2005. godine alarmirali hrvatsku javnost. Unato? trajanju karantene, vivisektor Antun Brki? je samovoljno i sa svojim suradnicima proveo pokuse lomljenja kostiju na 22 psa beaglea. Lomljenje kostiju obavljeno je i usprkos ?injenici da tzv. znanstveni projekt nije odobren te da su sli?ni pokusi ve? provedeni. Uz prosvjede, bezrezervnu potporu javnosti i medija, danono?nog dežuranja ispred klinike i pregovora s Fakultetom, Prijatelji životinja su uspjeli prekinuti daljnje patnje pasa i 21. srpnja 2005. predali vidljivo traumatizirane i zanemarivane pse udomiteljima.  
Nezadovoljni ?injenicom da lomitelj kostiju i dalje radi sa životinjama te predaje na Fakultetu, 26. studenoga 2005. Prijatelji životinja organizirali su prosvjed ispred zgrade u Dugavama u kojoj živi Antun Brki?. Policija je par dana prije prosvjeda upozorila Prijatelje životinja na mogu?nost organiziranog dolaska provokatora s ciljem ometanja mirnog prosvjeda. Usprkos vrije?anjima i provokacijama, aktivisti su do kraja ostali smireni i prosvjed je završio mirno.
Tada je Brki? prijavio predsjednika Udruge Luku Omana zbog tvrdnje da je policija upozorila Prijatelje životinja na mogu?u prisutnost tzv. antiprosvjednika te za uznemiravanje javnosti zbog tog policiji prijavljenog prosvjeda. Nakon što je prijava odbijena od strane Op?inskog državnog odvjetništva kao neutemeljena te kasnije i od Op?inskog suda s objašnjenjem da nema osnove za tere?enje, Brki?ev odvjetnik uspio je produžiti ovaj sudski proces ulaganjem žalbe, pozivaju?i se na tehni?ku pogrešku prilikom donošenja rješenja kojim je njegova prijava odbijena.
I dok se sud još uvijek bavi Brki?evim prijavama i žalbama, na adresu Saveza udruga za zaštitu životinja – SUZA, koje je podnijelo prijavu zbog kaznenog djela mu?enja životinja, stiglo je rješenje Op?inskog državnog odvjetništva u Zagrebu kojim se odbacuju optužbe protiv vivisektora Brki?a kao neosnovane.
'Afera beagle' nije usamljen primjer u kojem je 'pravna država' okrenula le?a zaštiti životinja. Brojni drugi slu?ajevi zlostavljanja životinja prolaze nekažnjeno svaki dan zbog inertnosti i nezainteresiranosti pravosudnih institucija. Životinjama nedostaje i stru?no pravno zastupanje pred sudovima, jer državni odvjetnici nisu zainteresirani za procesuiranje slu?ajeva zlostavljanja životinja. (IP)