Prema prvim podacima DZS-a Hrvatska pala na 3.88 milijuna stanovnika

Prema prvim podacima DZS-a Hrvatska pala na 3.88 milijuna stanovnika-123849

HRVATI NAJVIŠE ISELJAVALI U IRSKU I NJEMAČKU
Državni zavod za statistiku objavio je prve rezultate Popisa stanovništva iz 2021. godine. Prema podacima Popisa stanovništva 2011. godine, u Hrvatskoj je živjelo 4.284.889 stanovnika.

Nakon ulaska u EU Hrvatsku je zadesio veliki val iseljavanja, pogotovo 2014. i 2015. godine. U zadnjem valu iseljavanja državljani Hrvatske uglavnom su kao mjesta za novi život birali Irsku i Njemačku.

Prema prvim rezultatima objavljenih na stranicama državnog zavoda za statistiku, Hrvatska je pala na 3.888.529 milijuna stanovnika.

"Prema prvim rezultatima, ukupan broj stanovnika je 3.888.529. Kućanstava ima 1.480.423. Stambenih jedinica je 2.350.444", dodala je. "Kad to usporedimo s 2011. godinom, broj stanovnika smanjio se za 9.5%, odnosno za više od 360.000 stanovnika". Po županijama najmanji pad je u Zagrebu, zatim Dubrovačko-neretvanska pa Zadarska županija. Najveći pad bilježi Vukovarsko-srijemska, broj smanjen za više 19%, zatim je Sisačko-moslavačka županija te Brodsko posavska s padom za 17.53%. Što se tiče broja kućanstava, on je u RH pao za više od 5%, Najviše u Sisačko-moslavačkoj pa Vukovarsko-srijemskoj, a potom je Ličko-senjska. U zadnjih 10 godina broj stanovnika smanjio se za 396.000 kao posljedica kretanja stanovništva i prirodnog prirasta." - poručila je šefica DZS-a Lidija Brković.

Ovo su prvi rezultati s popisa koji su još podložni promjenama. Konačni rezultati bit će poznati kad završi obradi podataka. 

(S.V.)