Slovensko kulturno društvo "Istra" poziva gra?ane na predavanje izumitelja Otona Ponikvara, dipl. ing. On ?e predstaviti svoje izume u službi medicine, i to ure?aj za elektri?nu kontrolu asepti?ne prevencije (džepna i stolna..."/>

Predavanje izumitelja Otona Ponikvara

U 19 SATI U SLOVENSKOM KULTURNOM DRUŠTVU "ISTRA"
Slovensko kulturno društvo "Istra" poziva gra?ane na predavanje izumitelja Otona Ponikvara, dipl. ing. On ?e predstaviti svoje izume u službi medicine, i to ure?aj za elektri?nu kontrolu asepti?ne prevencije (džepna i stolna izvedba), koji je nagra?en srebrnom medaljom na svjetskoj izložbi u Ženevi ove godine i zlatnom medaljom na ovogodišnjem Zagreba?kom velesajmu, kao i  Expander-07, ure?aj za transformaciju i ekspanziju EEG zapisa radi ranog otkrivanja energetske krize mozga (izum nastao u suradnji s dr. Glavašem).
Predavanje se održava danas, u srijedu 19. rujna, s po?etkom u 19 sati u prostorijama Slovenskog kulturnog društva "Istra" u ulici Hermana Dalmatina 4 (kod glavne pošte idu?i od Danteovog trga uz školu Centar). (IP)