Predavanje Borisa Goloba i Slobodana Buršića

OET „DR. MIJO MIRKOVIĆ“, UTORAK U 10.50 SATI
Sutra, u utorak 18. siječnja na Odjelu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održat će se gostujuće predavanje gospodina Borisa Goloba koji je zaposlenik Poslovno - inovacijskog centra Hrvatske – BICRO d.o.o. - TEHCRO CENTRA: Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, te gospodina Slobodana Buršića - predsjednika Saveza udruga inovatora Istarske županije. Predavanje će se održati u periodu od 10.50 do 12.20 sati u dvorani Pula pri Odjelu, Preradovićeva 1. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju predavanju. (REGIONAL EXPRESS)