Posveta obnovljene crkve Svetog Mihovila

UZ SVE?ANU SVETU MISU
U nedjelju, 6. srpnja, u Novoj Vasi ?e se održati posveta obnovljene crkve Svetog Mihovila. Sve?anost zapo?inje u 17 sati, a svetu ?e misu predvoditi pore?ko – pulski biskup, Ivan Milovan. Posjetitelji ?e imati prilike vidjeti uspješno izvedenu obnovu na ina?e vrlo lijepom zdanju crkve, te izme?u ostalog pogledati i zanimljivo oslikan strop koji je djelo likovnog umjetnika, Eugena Varzi?a. (REX)