Posljednja ve?er ovogodišnjeg festivala Polis Jadran Europa

PERFORMANS »BROD« PO DRUGI PUT U PULSKOJ TISKARI
Program tre?eg i posljednjeg dana tre?eg po redu, no prvog u samostalnom okružju, pulskog festivala Polis Jadran Europa zapo?inje ve?eras u 19 sati premijernim predstavljanjem knjige »Moja Pula«, Borisa Domagoja Bileti?a, o kojoj ?e uz autora govoriti i Vlatko Ivandi?, Miodrag Kal?i?, jelena Lužina i Dario Maruši?. U 20 sati uslijedit ?e rasprava koju su organizatori nazvali »Pula pod prisegom ili kako ispri?ati pri?u o Puli« koju ?e moderirati Kruno Lokotar i Magdalena Vodopija, dok ?e Boris Domagoj Bileti?, Nedeljko Fabrio, Jelena Lužina, Jovan Nikolaidis, Vladimir Stojsavljevi?, Boris Veli?an i Antonije Puši?, poznatiji kao Rambo Amadeus, biti aktivni sudionici ovog programa. Ova ?e ve?er u pulskoj Tiskari, a njome i ovogodišnje izdanje Festivala, u 21 sat i 30 minuta završit ?e svojim prošlogodišnjim po?etkom ambijentalnim performansom »Brod«, redatelja Alena Sinkauza. Pred devet mjeseci kada je publika prvi put vidjela ovaj performans, tada doduše umjesto ambijentalni opisan kao multimedijalni, u njemu su sudjelovali Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Roberta Razzi, Tatjana Mesar, Federico Scettri, Dijana Vidušin, Branko Bratkovi?, Matija Debeljuh , Matija Ferlin i Ivo Lorencin, dok ?e u drugoj izvedbi performansa »Brod« pred pulskom i festivalskom publikom nastupiti gotovo ista ekipa, no oslabljena za pulsku glumicu Dijanu Vidušin i pulskog plesa?a i koreografa Matiju Ferlina koje ?e zamijeniti glumica Ivana Roš?i? i pore?ki performer David Belas. (N.T.)