Po?inju Dani slovenske kulture

Vrijedan projekt u organizaciji Slovenskog kulturnog društva Istra obuhvatit ?e kulturno-umjetni?ki program koji ?e Regional pratiti na svom on-line izdanju Regional Express. Za danas je u Istarskom narodnom kazalištu najavljeno gostovanje slovenske kazališne ku?e Muzeum, Ex Ponto (KD B-51) s predstavom "Moliere". Predstava zapo?inje u 20 sati, a u njoj igraju igraju Branko Završan, Mateja Rebolj, Irena Tomažin/Manca Krnel, Sanja Neškovi?-Peršin, Lane Strani?, Matevž Biber, Bara Kolenc i Marko Brdnik. Koncepciju, režiju i scenografiju potpisuje Barbara Novakovi?-Kolenc.Sutra, u petak 13. travnja, Circolo ?e ugostiti folklornu skupinu "Emona" s izvedbom slovenskih narodnih plesova, a po?etak je najavljen za 20 sati. U 21 sat ?e na istom mjestu uslijediti ples uz glazbu koju ?e izvoditi orkestar "Emona". Posebno bogat program predvi?en je za subotu, 14. travnja, kada ?e ve? u 11 sati na Narodnom trgu kod gradske tržnice folklorna skupina "Emona" Puljanima uprili?iti revijalni nastup. Isti dan ?e u galeriji Slovenskog kulturnog društva "Istra" u 17 sati biti otvorena izložba slika Avguste Šantel, umjetnice koja je živjela i stvarala u Puli po?etkom 20. stolje?a i na ?ijim su akvarelima prevladavali istarski i pulski motivi. Za glazbene sladokusce je predvi?en koncert mladih glazbenika polaznika Akademije za glazbu iz Ljubljane u organizaciji Glazbene matice iz Ljubljane s djelima Saše Šantela. Po?etak koncerta je najavljen za 19 sati u crkvi sv. Franje, a program koncerta iz ciklusa "Glazba iz zaborava", slikara, skladatelja i profesora u ?ast 100-te obljetnice njegovog dolaska na Pazinsku gimnaziju. Naime, Šantl je bio svestran umjetnik koji je, izme?u ostalog, ilustrirao i prvo izdanje Nazorovog "Velog Jože" te koji je prvi uo?io talent Antuna Motike i ponukao ga da studira slikarstvo i time zadužio istarsku umjetni?ku scenu. Svoj je dolazak na Dane slovenske kulture najavio i slovenski veleposlanik u RH dr. Milan Orožen Adami? koji ?e se manifestaciji pridružiti u petak, a zadržat ?e se u Puli i tijekom ?itave subote. Važno je istaknuti da je sna sve manifestacije Dana slovenske kulture ulaz slobodan, osim na kazališnu predstavu za koju ?e se napla?ivati ulaz po redovnoj tarifi INK. (S. Š.)