Pad gostiju u Puli i Pore?u, a porast u Pazinu

BROJ GOSTIJU NA DAN 22. SRPNJA
Na dan 22. srpnja, u Istri je boravilo ukupno 206.461 gostiju, dok je na isti dan prošle godine, bilo njih 202.385, saznajemo iz turisti?kog ureda. Nešto ve?i porast gostiju bilježi središnja Istra, odnosno TZ u Pazinu, sa 260 na 512 gostiju, dok pad bilježi Pore? s 24.467 na 22.010 gostiju. Blagi pad bilježi i pulski TZ koji je prošle godine zabilježio 11.993 gosta, dok je ove godine na isti dan zabilježio 11.952 gosta. (D.F.)