Otvorena pisma istarskom županu Jakov?i?u i na?elniku Op?ine Motovun Vugrincu

PISMA POTPISUJE RANKO BON IZ UDRUGE MOTOVUN EKO GRAD

Poštovani župan Jakov?i?, kako ne odgovarate na upite poslane na vašu službenu adresu, obra?am vam se otvorenim pismom u novinama. Naime, vi ste 16. lipnja prošle godine u ovim novinama najavili formiranje stru?ne komisije koja bi preispitala mogu?nost izgradnje dvadesetak golf igralšita i još nepoznati broj polo igrališta predvi?enim Prostornim planom Istarske županije. Da li je ta komisija ve? formirana te kada možemo o?ekivati rezultate njenog rada?

Dalje, što ?e u me?uvremenu biti s prostornim planovima op?ina u kojima se takva igrališta pojavljuju? Kao što znate, naša se udruga zalaže za formiranje stru?ne komisije koja bi isto tako ispitala mjesto golfa i pola u prostornom planu Op?ine Motovun. Skupa s drugim eko udrugama u op?ini smo na tiskovnoj konferenciji u Motovunu 6. srpnja prošle godine podržali vašu inicijativu, te tražili da se u me?uvremenu suspendiraju svi planski dokumenti u op?ini. Nismo protiv golfa i pola kao takvih, ve? protiv apartmanizacije koja se naj?eš?e skriva iza ovih sportova. Dozvolite da vas isto tako podsjetim da se naša udruga, skupa s udrugom Eko Kvarner, zalaže za reviziju svih šezdesetak golf terena u Hrvatskoj.

Na tiskovnoj konferenciji u Motovunu 11. ožujka ove godine smo zato podržali vašu inicijativu proširivši je na sve županijske prostorne planove diljem zemlje. Posebno smo naglasili važnost hidro-geoloških uvjeta gradnje ovakvih igrališta. Nema sumnje da je vrijeme da se mjesto golfa, a i pola, stru?no preispita u ?itavoj zemlji. Naravno, nadam se da ?e broj golf i polo igrališta u Istri i Hrvatskoj u najavljenim i traženim revizijama biti sveden na razumnu mjeru, recimo, desetinu. Jasno, stru?nim komisijama treba prepustiti to?an broj i lokacije tih igrališta, ali svakako ih ne treba više od samo nekoliko. Prije svega je važna njihova održivost, a potom njihova kvaliteta. Samo najvišom kvalitetom ?emo privuci turiste kakve želimo.

Unaprijed vam se zahvaljujem na vašem odgovoru u ovim novinama. (2. travnja 2007.) Poštovani gospodine Vugrinec, kako ne odgovarate na upite poslane na vašu službenu adresu, obra?am vam se otvorenim pismom u novinama. Naime, Op?insko vije?e Op?ine Motovun je 30. rujna 2002. godine donijelo zaklju?ak kojim se Golf klubu Motovun daje suglasnost za ure?enje golf vježbališta u svrhu ispitivanja trave na površini od devet hektara. Op?ina Motovun je 24. veljace 2003. izdala potvrdu kojom se Golf klubu Motovun dozvoljava korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta u svrhu ispitivanja sjemena trave i ure?enja golf vježbališta. Oba dokumenta nose vaš potpis kao na?elnika Op?ine.

Da li je ispitivanje trave u ovih pet godina ve? pokazalo rezultate? Ako jest, kakvi su, te što ?e biti s koncesijom po ispitivanju? Ako nije, koliko dugo ?e ispitivanje još trajati, te što ?e biti s koncesijom po završetku ispitivanja? Kao na?elnik Op?ine, vi biste morali znati odgovore na sva ova pitanja. Kao što znate, ja sam vam 26. travnja prošle godine pisao o pravnom statusu Golf kluba Motovun. Tada sam vas pitao kako je mogu?e da klub napla?uje korištenje igrališta kada ima samo koncesiju za ispitivanje trave. Na moj upit nikada niste odgovorili. Tako sam 5. lipnja prošle godine Golf klub Motovun prijavio Gospodarskoj inspekciji u Pazinu, ali ni od njih nikada nisam dobio odgovor. Zato sam 22. ozujka ove godine ponovo poslao prijavu Gospodarskoj inspekciji, ali ovog puta sa žigom udruge, zbog ?ega o?ekujem ozbiljnije rezultate. Unaprijed vam se zhvaljujem na vašem odgovoru u ovim novinama. (4. travnja 2007.)