Otvoren 8. Histria festival

"SEVILJSKI BRIJA?" ZA OTVARANJE Operom 'Seviljski brija?' Gioacchina Rossinija koju su izveli ?lanovi orkestra, zbora opere i baleta Slovenskog narodnog gledališ?a iz Maribora, otvoren je 8. Histria festival. Festival je otvorio pulski gradona?elnik Boris Mileti? koji je naglasio da je Histria festival postao nezaobilazano manifestacija na karti kulturnih doga?anja u ovom dijelu Europe. Publika je izvedbu "Seviljskog brija?a" nagradila gromoglasnim aplauzom. (IP)