Otvaranje festivala “Media Mediterranea 09”

FESTIVAL KREATIVNIH MEDIJA

U prostorima "Centra za mlade", u Kandlerovoj ulici u Puli, održana je konferencija za novinare povodom održavanja festivala "Media Mediterranea 9", koji po?inje 30. lipnja, a završava 7. srpnja. U sklopu festivala bit ?e predstavljeni razli?iti autori s podru?ja alternativnih kulturnih djelatnosti, kako doma?i, tako i gosti iz drugih organizacija diljem države. Službeno otvaranje održat ?e se 30. lipnja u MMC K. Rojc s po?etkom u 19 sati. Napomenimo kako ?e prilikom otvaranja posjetitelji mo?i prisustvovati "robotskim" instalacijama u organizaciji "kontejner UradiSamARTLABa" te tom prilikom posvjedo?iti nekonvencionalnom pristupu poeziji i alternativnom vizualnom izri?aju.

Ove godine program je zaista bogat sadržajem, tako da ?e zainteresirani mo?i prisustvovati velikom broju predavanja i radionica. Izdvojimo okrugli stol " Transformacija napuštenih objekata u nove modele kulturnih centara ", gdje ?e gostovati i kolege iz zagreba?ke organizacije “Savez za Centar”, a sama tema je izrazito bitna za naš grad, jer govori o tome kako je Pula bogata neiskorištenim vojnim prostorima. Za svaki dan najavljeni su doga?aji na razli?itim lokacijama, dok je za zatvaranje festivala 7. srpnja, predvi?en party na lokaciji Monumenti, gdje kao gosti nastupaju Alen Sforzina, Tricky D i Veztax, uz podršku doma?ih DJ snaga. (IP/E. V.)