Otkrivano spomen obilježje Ivanu Vu?eti?u

OTAC DAKTILOSKOPIJE BIO JE MORNAR U PULI
Danas u 19 sati pred zgradom MUP-a u Puli otkriveno je spomen obilježje Ivana Vu?eti?a povodom 150. obljetnice njegova ro?enja. Program, u kojem su sudjelovali polaznici Dramskog studija Istarskog narodnog kazališta uprizorio je  sli?ice iz Vu?eti?eva života i za njegova službovanja u austrougarskoj mornarici u Puli, a prigodnu su glazbu izveli u?enici glazbene škole Ivana Mateti?a Ronjgova, nastavljen je  20 sati u pulskom Domu oružanih snaga RH. Pula se tako danas pridružuje Opatiji, Trtstu, Hvaru i Splitu u kojima ?e sljede?ih mjeseci uslijediti obilježavanja Vu?eti?eva ro?enja te Zagrebu u kojem je 12. svibnja otvorenjem multimedijalne izložbe o životu i radu Ivana Vu?eti?a u prostorima Hrvatske matice iseljenika zapo?eo je Projekt Vucetich ?iju suorganizaciju potpisuju Hrvatska matica iseljenika i Ministarstvo unutarnjih poslova RH - Muzej policije, Centar za kriminalisti?ka vješta?enja „Ivan Vu?eti?“, Policijska akademija te PU zagreba?ka, PU istarska, PU primorsko- goranska i PU splitsko- dalmatinska. Za one koje ne znaju, ro?eni Hvaranin Ivan Vu?eti?, alias Juan Vucetich za?etnik je daktiloskopije, discipline kriminalisti?ke tehnike koja se bavi prou?avanjem papilarnih linija, a jedinstvena je svjetska metoda za utvr?ivanje identiteta. Nakon višegodišnjih sli?nih prou?avanja engleskih znanstvenika, Vu?eti? je prou?avanjem papilarnih linija uspostavio  vlastiti sistem za klasifikaciju otisaka prstiju koji je nazvao ikonofalangometrija. Vu?eti? je 1891. godine za registar ikonofalangometrije, daktiloskopirao prvu osobu, a u Hrvatskoj je prva daktiloskopija na desetoprstnom obrascu zapo?ela 1904. Otisak kažiprsta desne ruke koji u registar otisaka u MUP-u danas ostavlja svaki šesnaestogodišnji gra?anin RH, za?etnik daktiloskopije dodavao je pored svakog svojeg potpisa, na kraju taj otisak ipak ozna?uje jedinstvenost ?ovjekove jedinke.