Onkološki pacijenti SZ Istre na terapije više neće morati putovati u bolnice

Onkološki pacijenti SZ Istre na terapije više neće morati putovati u bolnice-116798

PRVI TAKAV PROJEKT U HRVATSKOJ
Nastojanjem da se građanima Umaga, kao i okolnih gradova i općina, osigura što kvalitetnija zdravstvena skrb, Grad Umag je pokrenuo inicijativu davanja terapija onkološkim bolesnicima u prostorijama umaške ispostave IDZ-a, a koju su Opća bolnica Pula i Istarski domovi zdravlja svesrdno prihvatili. U Umagu, koji predstavlja prvi takav projekt u RH, početak provođenja terapija su na konferenciji za medije, 23. travnja 2021. godine najavili voditelj Odjela internističke onkologije s hematologijom, doc.dr.sc. Dragan Trivanović, dr.med.specijalist interne medicine, ujedno uži specijalist internističke onkologije, zamjenik ravnatelja IDZ-a i voditelj umaške Ispostave Daniel Ferlin, dr.med, glavna sestra u OB Pula Irina Pucić, dipl. med. techn. te gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese.                                                                                                                                                                    

Ovom inicijativom pruža se direktna pomoć onkološkim pacijentima s područja sjeverozapada Istre, i to primanjem terapije u blizini njihova prebivališta, s direktnim utjecajem na smanjenje pritiska na bolnice u Puli i Rijeci, ali i na smanjenje troškova.
 
Umaške ispostave Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ i Istarskih domova zdravlja brinu o području 360 km2 i oko 27000 stanovnika van turističke sezone, a broj korisnika višestruko se povećava tijekom turističke sezone. Do 1991. godine građani Bujštine koristili su usluge OB Izola koja je udaljena od Umaga cca 25 km. Međutim, od početka devedesetih godina području sjeverozapadne Istre je uskraćeno za učinkovitu hitnu medicinsku pomoć, dok su za većinom specijalističkih pregleda i pretraga građani Umaga prinuđeni putovati u udaljene bolnice u Puli (100 km) i Rijeci (110 km), što umanjuje dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga te povećava troškove.

Prema podacima OB Pula, od 6901 pacijenta oboljelih od malignih bolesti, koji terapije primaju u Puli, čak 366 njih, odnosno 5%, je s područja sjeverozapadne Istre. Tome treba pridodati i veliki broj bolesnika koji po redovne terapije odlaze u Rijeku i Zagreb pa je realni broj osoba na liječenju znatno veći. 

S obzirom na udaljenost bolnica, pacijenti koji provode ciklus terapija moraju svakodnevno putovati do Pule ili Rijeke kako bi primili terapiju te im treba isto vrijeme i pri povratku s istih, što im dodatno otežava situaciju. No, problem udaljenosti bolnica uzrokuje i niz drugih problema. Pacijenti tako koriste prijevoz sanitetom, kojeg dijele s drugim onkološkim bolesnicima, ili pak vlastiti prijevoz kod kojih je jedan član obitelji prisiljen uzeti godišnji odmor ili neplaćeni dopust, što za HZZO predstavlja dodatni trošak, dok manji broj pacijenata koristi javni prijevoz koji je neorganiziran i izričito skup.  

Uzimajući u obzir sve navedeno i nastojanja Grada Umaga da zdravstvene usluge približi što je više moguće građanima, pokrenuta je inicijativa koja se odnosi na decentraliziranje segmenta davanja terapija onkološkim bolesnicima što je moguće bliže njihovom mjestu prebivališta. Valja istaknuti da pomaci u ovom segmentu zdravstvene zaštite ne bi bili mogući da inicijativu nisu prihvatili ravnatelji OB Pula Irena Hrstić i IDZ-a Ante Ivančić te liječnici specijalisti OB Pula i zdravstveni djelatnici umaške ispostave IDZ-a, koji su više mjeseci radili na izradi protokola po kojima će se pacijentima pružati terapije. 

„Borba s malignim bolestima jedan je od trenutno najvažnijih problema u RH. Pojavnost i smrtnost u našoj zemlji su u odnosu na druge europske zemlje vrlo nepovoljnih pokazatelja. Hrvatski Sabor je u prosincu 2020. godine usvojio vrlo važan Strateški plan za borbu protiv raka, a Istarska županija je prepoznala njegovu važnost i odmah aktivno pristupila implementaciji određenih aktivnosti. Udaljenost mjesta stanovanja od mjesta liječenja  značajan je problem koji s malo organizacijskih promjena može imati veliki pozitivan učinak. Onkološko liječenje usmjereno prema bolesniku i pruženo na najbližoj mogućoj točki u odnosu na mjesto stanovanja, osim što pomaže bolesniku, ima značajnu ispomoć i za članove obitelji oboljelog. 

Uprava OB Pula i Odjel onkologije su se bez zadrške priključili ovom inovativnom projektu kojem je cilj suradnja s lokalnom zajednicom i liječnicima obiteljske medicine kako bi se podigla kvaliteta pružanja zdravstvene usluge onkološkim pacijentima u Istarskoj županiji“ naglasio je dr. Trivanović.

Osim skore mogućnosti dobivanja terapije u Umagu, Grad Umag, još od 2015. godine, onkološkim bolesnicima, potpuno besplatno nudi usluge limfne drenaže kao terapiju za sprječavanje limfedema, a koju na preporuku liječnika specijaliste obavlja stručna osoba medicinske struke, specijalizirana za tu vrstu terapije. Osim same terapije, onkološkim bolesnicima je na raspolaganju i usluga savjetovanja vezana za nabavku potrebnih medicinskih sredstava.

Grad Umag kontinuirano ulaže u zdravstveni sustav budući da su građani zakinuti u odnosu na ostale građane Istre zbog udaljenosti od najbližih bolnica. Valja podsjetiti kako je Grad Umag, s ciljem povećanja razine zdravstvene zaštite svojih građana, zajedno s ustanovama, institucijama, gospodarstvenicima i građanima, 2016. godine proveo humanitarnu akciju „HitnaJeBitna“ tijekom koje je prikupljeno 226.000,00 KN za opremu umaške ispostave Hitne medicinske službe. Iste je godine dovršena i dogradnja te adaptacija prostorija HMP u Umagu u vrijednosti od gotovo 2,2 milijuna kuna. Uređeni su i prostori za Higijensko-epidemiološku i Službu sanitetskog prijevoza, a ispostava je dobila i salu za opservaciju s tri kreveta. Nadalje, od 2019. godine Grad Umag je rekonstruirao, odnosno izgradio četiri nova stana za liječnike, a s krajnjim ciljem zadržavanja prijeko potrebnog liječničkog kadra u umaškoj zajednici. Dodatno, godišnje se izdvaja 60.000,00 kn za smještaj djelatnika HMS-a.  U prosincu 2020. godine u okviru EU projekta EMERGENCY EuroRegion uručeno novo suvremeno ambulantno vozilo umaškoj ispostavi HMP. U nizu ulaganja u umaški zdravstveni sustav nikako ne smijemo izostaviti i humanitarnu akciju „Dobro srce Umažana“ koju Grad Umag provodi već punih 10 godina zajedno sa svojim mjesnim odborima i udrugama, kao i drugim subjektima. U okviru ove akcije svake godine  prikupljaju se značajna sredstva koja su usmjerena kako potrebitim obiteljima Umaga, tako i opremanju umaškog Doma zdravlja i umaške ispostave HMP. Dosad su prikupljenim sredstvima nabavljena dva defibrilatora, kao i ultrazvučni uređaj kao sastavni dio radiološke opreme. Osim redovnog financiranja, Grad Umag je osigurao i dodatno novo vozilo za hitan prijevoz pacijenata vrijedno 250.000,00 kn.

Iako Hitna medicina nije u nadležnosti Grada, Umag, u suradnji s drugim JLS-im i Županijom već dugi niz godina sufinancira rad Hitne medicinske službe redovnim izdvajanjem od oko 250.000,00 kn godišnje za dodatni tim iznad standarda propisanog državnom mrežom, kako bi se zadovoljile osnovne potrebe građana sjeverozapadne Istre. 

„Istarski domovi zdravlja i Opća bolnica Pula  pripremaju projekt koji ima za cilj implementirati sve elemente  Nacionalnog  strateškog okvira protiv raka,  ali i uvesti neke inovativne modele. Među njima je najvažnije unaprjeđenje  dostupnosti liječenja na način da se sve terapije za koje nije neophodno da pacijent odlazi u bolnicu provode u ispostavama IDZ-a. Projekt  je dobio podršku Istarske  županije i očekujemo početak njegove realizacije uskoro. Istovremeno nam se obratio Grad Umag sa željom da se onkološkim bolesnicima iz SZ Istre omogući da kemoterapije primaju u Umagu i ponudio financijsku pomoć za nabavu potrebne opreme. 

Prihvatili  smo ideju  da Umag bude grad u kojem ćemo započeti realizaciju projekta i bude tako ogledni primjer za druge dijelove Istre. Izdvojili smo jednu sobu na stacionaru, a iz sredstava koje je donirao Grad u iznosu od 80.000,00 kuna nabavljena je oprema potrebna za pružanje  kemoterapije: električni  bolnički krevet, defibrilator, uređaj za pronalaženje vena, informatička oprema i dio namještaja. Oprema je naručena i vjerujemo da će uskoro pacijenti iz SZ Istre veliki dio kemoterapija primati u Umagu.

Veselimo se početku realizacije projekta koji će značajno unaprijediti kvalitetu života onkoloških bolesnika i  njihovih obitelji, a pri tome donijeti i znatne uštede  zdravstvenom sustavu. Zahvaljujemo Gradu Umagu na podršci u realizaciji projekta„ u ime IDZ-a i dr. Ante Ivančića izjavio je dr. Daniel Ferlin. 
  
„Riječ je o jednom od najemotivnijih i najponosnijih trenutaka u mojoj 20 godina dugoj političkoj karijeri. Ovaj pilot projekt je dokaz da sustav može biti human te imati razum i srce. Zahvaljujući ovom jedinstvenom i jedinom za sad pilot projektu u Hrvatskoj, svi građani, onkološki bolesnici sjeverozapada Istre koji se bore za svoj život, u Umagu će imati mogućnost onkološkog liječenja.

Stoga još jednom veliko hvala svim ljudima dobre volje za humanost i ljubav prema svima onima koji trebaju njihovu pomoć“ zaključio je gradonačelnik Bassanese.

(REX)