Okrugli stol: ‘‘Europska godina aktivnog starenja u Istarskoj županiji’’

UDIO STARIJIH OSOBA U ISTRI IZNOSI 15 POSTO

Okrugli stol: ''Europska godina aktivnog starenja u Istarskoj županiji'', održava se danas u prostorijama Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Pula, Carrarina 5, Pula.

Okrugli stol su organizirali Istarska županija - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i udruga Pragma s ciljem otvaranja  javne rasprave o solidarnosti između generacija i skrbi o starijim osobama na području Istarske županije.

Cilj okruglog stola je otvaranje javne rasprave o pitanjima međugeneracijske solidarnosti s aspekta programa institucionalne i vaninstitucionalne skrbi, pravnih okvira skrbi za starije, iskustva istarske županije u skrbi za starije, aktivnosti u zemljama EU iz perspektive javnih politika te poticanje volonterstva u programima solidarnosti između generacija.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Sonja Grozić- Živolić napomenula je kako su na okrugli stol pozvani predstavnici raznih institucija socijalne skrbi, predstavnici zdravstvenih institucija, nevladinog sektora, lokalne samouprave i brojni drugi.

Udio starijih osoba u Istarskoj županiji iznosi 15 posto. Općine slabijeg gospodarskog, fiskalno i ekonomski slabijeg stanja imaju relativno veći udio stanovnika starije životne dobi. Životni vijek i očekivano trajanje života stalno rastu, posebno za žene, a prema podacima Europske unije život se svaki dan povećava za šest sati.

Nedjeljko Marković govorio je ispred udruge Pragme udruge koja je osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja svih aspekata socijalne i zdravstvene zaštite socijalno ugroženih i bolesnih osoba. (K.H.)