Održana sjednica vodnjanskog Zapovjedništva zaštite i spašavanja

DOBRO PRIPREMLJENI ZA SEZONU

U srijedu 27. lipnja u Gradu Vodnjanu je održana 1. Sjednica Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Vodnjana. Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanja (NN 174/04) veliki dio poslova i obveza iz te oblasti spušten je na lokalnu i regionalnu samoupravu. U skladu sa navedenim Zakonom, Grad Vodnjan osnovao je Zapovjedništvo zaštite i spašavanja, koje rukovodi i zapovijeda operativnim snagama na razini lokalne samouprave. Zapovjednik Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Vodnjana Klaudio Karlovi? sazvao je sjednicu na kojoj su prisustvovali ?lanovi policijske postaje, DVD-a Grada Vodnjana, veterinarske stanice, inspekcijske službe te predstavnici gradske uprave.

Utvr?ene su uloge i obveze Zapovjedništva te je prihva?en Poslovnik o radu. Zapovjedništvo je tako?er razmatralo stanje spremnosti operativnih snaga na podru?ju Grada Vodnjana te predložilo smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja. Tijekom sjednice zaklju?eno je da su vatrogasci, policija, veterinarska služba, hitna medicinska i inspekcijska služba, te gradska uprava kvalitetno pripremljeni za predstoje?u turisti?ku sezonu, i to operativno i preventivno. (IP)