Odlazak Mjese?evog i ljudskih odraza iz Grožnjana

KONAC IZLOŽBI KORALJKE KOVA? I NENE MIKULI?A U FONTICUSU
Još su do sutra u grožnjanskoj Gradskoj galeriji Fonticus izloženi radovi Koraljke Kova? i Nene Mikuli?a. Zagreba?ka akademska slikarica Koraljka Kova? koja ve? godinama izlaže u zemlji i inozemstvu, u Grožnjanu se predstavila samostalnom izložbom »Fly me to the Moon«, a u osvrtu »Varijacija Lune« o njezinoj izložbi je Eugen Borkovsky, voditelj programa Gradske galerije Fonticus Grožnjan, izme?u ostalog zapisao: »Osmišljuju?i prezentaciju, autorica odabire okruženje blisko tehno kulturi. Sli?no disco klubu. Time problematizira standardni pristup galerijskom, muzejskom prostoru. Bijela kocka pretvara se u plavi prostor bez ?vrstih gabarita. Koraljka nam predstavlja kolekciju tematski povezanih radova koje možemo prihvatiti a da ne ulazimo u svaki pojedini, jer pred nama je niz. U postavu ona nudi dijelove ciklusa kao zbirku, zbirku kao umjetni?ki oblik. Na upitu je postav i recepcija, pojedini rad u odnosu na niz radova. Nižu?i „Lune“ postiže da postav postaje instalacija, jedan rad. Promatra?u nudi niz koji otkriva tek u posebnom okruženju: u prostoru s artificijelnom rasvjetom. Radovi funkcioniraju isklju?ivo osvijetljeni ultraljubi?astim izvorom svjetlosti. Uloge dane me?usobnoj interakciji radova i osvjetljenja imaju oznaku konstantnih promjena. Me?uodnos niza okruglih radova, ritam elemenata unutar svakog pojedinog rada i neuobi?ajeno osvjetljenje zavaravaju oko. Napetost površine oblika na formatu dovedena je do krajnjih granica. Nismo sigurni je li pred nama reljef ili samo privid… Poštuju?i naslov projekta, moramo znati da je mjesec izvor mnogih mitova, kultova, legendi. Tako možemo pravdati osebujnost motivike koju autorica bilježi na okruglim radovima koji podsje?aju na pun mjesec te specifi?an izbor prezentacije. Mjesec, doduše, krade svjetlo, ali mjesec upravlja ciklusima. On je simbol preobrazbe. Mjesec je vo?a u nesvjesno. Ozna?ava podsvijest, snove. Ozna?ava senzibilnost unutrašnjeg bi?a, neopipljive duše. Rade?i na ovim radovima, autorica kao da se kontrolira, primiruje grade?i radove i koncentriraju?i motiviku unutar zadane forme. Kao da se i sama priprema za mijenu. Kao da ritual oblikovanja pretapa u osobnu mijenu. Jer pun mjesec ozna?ava vrijeme inicijacije. Tako je ovaj postav zapravo ispovjedni. Spoznaja putem odraza. Poput funkcioniranja lune. Koraljka Kova? oduška si daje ekstravagantnim postavom. Tako pomiruje energetski kreativni naboj i decentni rad...«
Druga izložba koja je proteklih dana bila izložena u galeriji Fonticus, samostalno je predstavljanje Nene Mikuli?a, splitskog akademskog slikara koji je svoj rad dosad predstavljao na pozamašnom broju izložbi, za svoje je radove nagra?ivan nekoliko puta, a mnoga mu se nalaze i u galerijama, muzejima te privatnim zbirkama u domovini, ali i diljem svijeta. Ovaj suvoditelj splitske galerije Brod u boci, u Grožnjanu se predstavio izložbom »U ogledalu«, o kojoj je Borkovsky izme?u ostalog zapisao: »Ljudski likovi - debeljuškasti, samouvjereni i simpati?ni - stanovnici su ovog postava. Na svim radovima ponu?eno je prepoznavanje motiva, ali gra?a uvedena u ove kompozicije igra se relativiziranjem realnosti. Mikuli? ne nastoji prikazati stvarnost opti?kim oponašanjem, ve? djeluje u registrima doživljaja. On naglašava psihološku dimenziju ?ovjeka. Oblikovanje i vedro oslikavanje, radost igre u dosluhu je s opažanjima nesavršene okoline. Autoru je važniji znak od realisti?kog prikaza. Važnija mu je pri?a, poruka koju interpretira. Ovo su kratke pri?e. Kao u stripu, kao na freski. Motivi su primije?eni / doživljeni svugdje, gdje god autor dosiže pogledom ili memorijom. Akteri, možda, nisu sasvim sretni, ali su uvjereni u svoju životnu ulogu. Ova samouvjerenost inicijator je umjetnikove reakcije: bilježenja karakteristi?nog trenutka…  Autor je slijedom oblikovao stanja svojih sugra?ana, poznanika. Pristupao im je bilježe?i im  ugrubo anatomske karakteristike i smisao. Prolaze?i galerijom, postajemo svjedoci pri?e o osobnom. Od rada do rada doživljavamo nov nalet snažnog izgovora. Mogu nas iznenaditi, raspoložiti, zamisliti. O?ito je da je umjetnik motive doživio kao senzibilna osoba bez obzira je li ih vidio o?ima ili osjetio nutrinom. ?in uživljavanja u stanje motiva on izgovara pomalo sarkasti?no, na nadrealisti?ki, skoro naivni na?in. Možda karikaturalno ali nikada ne zlobno isplivale su osobine koje i sami imamo. To se odnosi i na fizi?ke i na karakterne oznake kako doživljavamo ljude i kako smo sami doživljeni. Kao u ogledalu. Vedar dojam koji izazivaju ovi radovi miješa se sa zna?enjskom porukom. Umjetnik to ?ini duhovito na razme?u izme?u cinizma i alegorije. Ovo nije izložba portreta ili figura odre?enih osoba. Pred nama je kolekcija tipi?nih stanja.«  (Nevena Trgov?i?)