Odgoda Eko akcije čišćenja mora i priobalja Delfin - Bunarina

Odgoda Eko akcije čišćenja mora i priobalja Delfin - Bunarina-130371

ODGODA JE ZBOG NAJAVE LOŠEG VREMENA, A PLANIRANI NOVI TERMIN HE 24. RUJAN OD 9:30 DO 12 SATI
Eko akcija čišćenja mora i priobalja Delfin - Bunarina koja je organizirana u okviru obilježavanja EU tjedna mobilnosti, planirana  za subotu - 17.09.2022., odgađa zbog loših vremenskih uvjeta i da je novi planirani termin održavanja 24.9.2022. od 9:30 do 12:00 sati. Organizatori Eko akcije su Turistička zajednica grada Pula, Zajednica tehničke kulture, Hrvatski Crveni križ – gradsko društvo Crvenog križa Pula i Grad Pula.

(dv)